Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku
ZARZĄDZENIA PRZEWODNICZĄCEJ POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA
O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W SŁUPSKU

 

Zarządzenie nr 4/2023 Przewodniczącej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku.
Załącznik - Zarządzenie nr 24/2023 Dyrektora Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych z 20 listopada 2023 r.

 

Zarządzenie nr 3/2023 Przewodniczącej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku z dnia 4 września 2023 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku.
Załącznik - Zarządzenie nr 16/2023 Dyrektora Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych z 17 sierpnia 2023 r.

 

Zarządzenie nr 2/2023 Przewodniczącej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 2/18 Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania w Słupsku z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych  zatrudnionych w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku.

 

Zarządzenie nr 1/2023 Przewodniczącej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2021 Przewodniczącej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 

Zarządzenie nr 1/2022 Przewodniczącej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2021 Przewodniczącej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 

Zarządzenie nr 9/2021 Przewodniczącej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 2/2018 Przewodniczącej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku z dnia 01 marca 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku.

 

Zarządzenie nr 8/2021 Przewodniczącej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku.

 

Zarządzenie nr 7/2021 Przewodniczącej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej składników majątkowych oraz druków ścisłego zarachowania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku.

 

Zarządzenie nr 5/2021 Przewodniczącej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku z dnia 7 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywania się z obowiązku przekazywania szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych.

 

Zarządzenie nr 4/2021 Przewodniczącej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 2/18 Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania w Słupsku z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku.

 

Zarządzenie nr 3/2021 Przewodniczącej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku.

 

Zarządzenie nr 2/2021 Przewodniczącej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku.

 

Zarządzenie nr 1/2021 Przewodniczącej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku z dnia 4 stycznia 2021 r.w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130.000 zł netto.

 

Zarządzenie nr 4/2020 Przewodniczącej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku z dnia 14 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad gospodarki finansowej oraz polityki rachunkowości w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku.

 

Zarządzenie nr 3/2020 Przewodniczącej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku z dnia 10 września 2020 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku.

 

Zarządzenie nr 2/2020 Przewodniczącej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku z dnia 1 marca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3/ZOON/06 Przewodniczącej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku.

 

Zarządzenie nr 1/2020 Przewodniczącej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku.

 

Zarządzenie nr 7/2019 Przewodniczącej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej składników majątkowych i druków ścisłego zarachowania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku.

 

Zarządzenie nr 6/2019 Przewodniczącej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej składników majątkowych Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku.

 

Zarządzenie nr 5/2019 Przewodniczącej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie wytycznych w zakresie stosowania obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności (MPP/Split Payment) w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku

 

Zarządzenie nr 4/2019 Przewodniczącej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku z dnia 01 października 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2019 Przewodniczącej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku.

 

Zarządzenie nr 3/2019 Przewodniczącej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Polityki Ochrony Danych w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku z siedzibą przy ul. Poniatowskiego 4a.

 

Zarządzenie nr 2/2019 Przewodniczącej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3/ZOON/06 Przewodniczącej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku.

 

Zarządzenie nr 1/2019 Przewodniczącej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji reagowania w sytuacjach szczególnych zagrożeń.

 

Zarządzenie nr 5/2018 Przewodniczącej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej druków ścisłego zarachowania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku.

 

Zarządzenie nr 4/2018 Przewodniczącej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia służby przygotowawczej pracowników Powiatowego Zespołu Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i organizowaniu egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.

 

Zarządzenie nr 3/2018 Przewodniczącej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Przewodniczącej Powiatowego Zespołu do spraw przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku.

 

Zarządzenie nr 2/2018 Przewodniczącej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku z dnia 01 marca 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku.

 

Zarządzenie nr 1/2018 Przewodniczącej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku z dnia 01 marca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3/ZOON/06 Przewodniczącej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku.

 

Zarządzenie nr 3/2017 Przewodniczącej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej składników majątkowych i druków ścisłego zarachowania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku.

 

Zarządzenie nr 2/2017 Przewodniczącej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej skłądników majątkowych Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku.

 

Zarządzenie nr 1/2017 Przewodniczącej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnoisprawności z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia 3/ZOON/06 Przewodniczącej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z dnia 01 marca 2006 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 

Zarządzenie nr 7/2016 Przewodniczącej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnoisprawności z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia procedury antydyskryminacyjnej i antymobbingowej w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku.

 

Zarządzenie nr 6/2016 Przewodniczącej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnoisprawności z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Przewodniczącej Powiatowego Zespołu do spraw przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku.

 

Zarządzenie nr 5/2016 Przewodniczącej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnoisprawności z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej druków ścisłego zarachowania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku.

 

Zarządzenie nr 4/2016 Przewodniczącej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnoisprawności z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 5 Przewodniczącej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku.

 

Zarządzenie nr 3/2016 Przewodniczącej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnoisprawności z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 5 Przewodniczącej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z dnia 29 czerwca 2012 r. 

 

Zarządzenie nr 2/2016 Przewodniczącej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnoisprawności z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia 3/ZOON/06 Przewodniczącej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z dnia 01 marca 2006 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 

Zarządzenie nr 1/2016 Przewodniczącej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnoisprawności z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej składników majątkowych Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku.

 

Zarządzenie nr 5/2015 Przewodniczącej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnoisprawności z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej składników majątkowych i druków ścisłego zarachowania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku.

 

Zarządzenie nr 4/2015 Przewodniczącej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnoisprawności z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenie dnia wolnego od pracy w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku w dniu 24 grudnia 2015 r.

 

 

POWRÓT