Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku
PRACOWNICY POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W SŁUPSKU


Przewodnicząca:
Alina Adamiak

Główna Księgowa:
Monika Błaszczyk

 

Obsługa administracyjno - biurowa:

Sekretarz:
Joanna Zmuda Trzebiatowska

Starszy Inspektor:
Maciej Andrzejewski

Inspektorzy:
Alina Kujach
Jolanta Szumna

Podinspektorzy:
Anna Kaźmierczyk
Natalia Leśniak
Edyta Żulińska

Pomoc administracyjna:
Teresa Bobrowska