Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku
Pracownicy Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku


Przewodnicząca:
Alina Adamiak

Główny Księgowy:
Maria Ejsmont

 

Obsługa administracyjno - biurowa:

Sekretarz:
Joanna Zmuda Trzebiatowska

Starszy Inspektor:
Maciej Andrzejewski

Inspektorzy:
Alina Kujach
Jolanta Szumna

Podinspektorzy:
Anna Kaźmierczyk
Natalia Leśniak
Edyta Żulińska

Pomoc administracyjna:
Teresa Bobrowska