Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności w Słupsku

ul. Poniatowskiego 4a
76-200 Słupsk

tel. 59 8420895
tel. 59 8426963

e-mail: pzdsoon@vp.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP

Obsługa Interesantów:
(pokój nr 2)

poniedziałek 9.00-14.00
wtorek 9.00-14.00
środa 9.00-14.00
czwartek 9.00-14.00
piątek 9.00-14.00

z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy

Przed wejściem należy pobrać numerek z kolejkomatu i czekać na wezwanie.

 

Informacja telefoniczna 

poniedziałek 7.30-15.30
wtorek 7.30-15.30
środa 7.30-15.30
czwartek 7.30-15.30
piątek 7.30-15.00

z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy

 

Przy głównym wejściu do siedziby Zespołu (od ul. Poniatowskiego) w godzinach od 7:30 do 15:00 od poniedziałku do piątku nadal będzie wystawiana skrzynka na wnioski, do której będzie można wkładać wnioski o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej, o wydanie karty parkingowej, odwołania od orzeczeń, uzupełnienia braków formalnych / dokumentacji medycznej oraz inne wnioski i pisma kierowane do Zespołu.

Przy skrzynce znajdować się będą również druki wniosków niezbędne do składania wniosków o wydanie orzeczeń i legitymacji.

Wnioski i pisma, o których mowa powyżej nadal składać listownie za pośrednictwem poczty.

Elektroniczna forma składania dokumentów:

Wnioski o wydanie orzeczeń i uzupełnienia braków formalnych lub dokumentacji medycznej można składać za pośrednictwem platformy e-Puap (formularz: pismo ogólne do urzędu).

Odwołania od orzeczeń i wnioski o wydanie kserokopii orzeczenia w formie elektronicznej należy składać wyłącznie za pośrednictwem platformy e-Puap.