Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku
Roczne zestawienia zbiorcze przedstawiające ilość wydanych orzeczeń o niepełnosprawności i orzeczeń o stopniu niepełnosprawności z podziałem na powiaty i gminy podlegającymi Powiatowemu Zespołowi do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku. 

 

Dane za 2022 rok

Miasto Słupsk
- liczba i cel wniosków w 2022 (pobierz) 
- sposób załatwienia wniosków w 2022 (pobierz) 
- liczba wydanych orzeczeń po 16 roku życia w 2022 - dane ogólne (pobierz)
- liczba wydanych orzeczeń przed 16 rokiem życia w 2022 - dane ogólne (pobierz)
- Liczba wydanych orzeczeń wg przyczyn w 2022 (pobierz)
- liczba wydanych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności wg przyczyn niepełnosprawności, stopni niepełnosprawności, wieku, płci, wykształcenia i zatrudnienia w 2022 - dot. osób po 16 roku życia (pobierz)
- liczba wydanych orzeczeń o niepełnosprawności wg przyczyn niepełnosprawności, wieku i płci w 2022 - dot. osób przed 16 rokiem życia (pobierz)
- liczba wydanych orzeczeń na podstawie art. 5a w 2022 (pobierz)
- liczba wydanych legitymacji w 2022 (pobierz)
- liczba wydanych kart parkingowych w 2022 (pobierz)

Powiat Słupski
- liczba i cel wniosków w 2022 (pobierz)
- sposób załatwienia wniosków w 2022 (pobierz)
- liczba wydanych orzeczeń po 16 roku życia w 2022 - dane ogólne (pobierz)
- liczba wydanych orzeczeń przed 16 rokiem życia w 2022 - dane ogólne (pobierz)
- liczba wydanych orzeczeń wg przyczyn niepełnosprawności w 2022 (pobierz)
- liczba wydanych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności wg przyczyn niepełnosprawności, stopni niepełnosprawności, wieku, płci, wykształcenia i zatrudnienia w 2022 - dot. osób po 16 roku życia (pobierz)
- liczba wydanych orzeczeń o niepełnosprawności wg przyczyn niepełnosprawności, wieku i płci w 2022 - dot. osób przed 16 rokiem życia (pobierz)
- liczba wydanych orzeczeń na podstawie art. 5a ustawy w 2022 (pobierz)
- liczba wydanych legitymacji w 2022 (pobierz)
- liczba wydanych kart parkingowych w 2022 (pobierz)


Ilość osób zaliczonych do osób niepełnosprawnych w 2022.pdf (pobierz) 

Ilość wydanych orzeczeń z podziałem na gminy w 2022- według liczby (pobierz)

Ilość wydanych orzeczeń z podziałem na gminy w 2022 - według symbolu (pobierz)

 

Dane za 2021 rok

Miasto Słupsk
- liczba i cel wniosków 2021.pdf (pobierz) 
- sposób załatwienia wniosków w 2021 (pobierz) 
- liczba wydanych orzeczeń po 16 roku życia w 2021 - dane ogólne (pobierz)
- liczba wydanych orzeczeń przed 16 rokiem życia w 2021 - dane ogólne (pobierz)
- Liczba wydanych orzeczeń wg przyczyn w 2021 (pobierz)
- liczba wydanych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności wg przyczyn niepełnosprawności, stopni niepełnosprawności, wieku, płci, wykształcenia i zatrudnienia w 2021 - dot. osób po 16 roku życia (pobierz)
- liczba wydanych orzeczeń o niepełnosprawności wg przyczyn niepełnosprawności, wieku i płci w 2021 - dot. osób przed 16 rokiem życia (pobierz)
- liczba wydanych orzeczeń na podstawie art. 5a w 2021 (pobierz)
- liczba wydanych legitymacji w 2021 (pobierz)- liczba wydanych kart parkingowych w 2021 (pobierz)

Powiat Słupski
- liczba i cel wniosków 2021 (pobierz)
- sposób załatwienia wniosków w 2021 (pobierz)
- liczba wydanych orzeczeń po 16 roku życia w 2021 - dane ogólne (pobierz)
- liczba wydanych orzeczeń przed 16 rokiem życia w 2021 - dane ogólne (pobierz)
- liczba wydanych orzeczeń wg przyczyn niepełnosprawności w 2021 (pobierz)
- liczba wydanych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności wg przyczyn niepełnosprawności, stopni niepełnosprawności, wieku, płci, wykształcenia i zatrudnienia w 2021 - dot. osób po 16 roku życia (pobierz)
- liczba wydanych orzeczeń o niepełnosprawności wg przyczyn niepełnosprawności, wieku i płci w 2021 - dot. osób przed 16 rokiem życia (pobierz)
- liczba wydanych orzeczeń na podstawie art. 5a ustawy w 2021 (pobierz)
- liczba wydanych legitymacji w 2021 (pobierz)- liczba wydanych kart parkingowych w 2021 (pobierz)


Ilość osób zaliczonych do osób niepełnosprawnych w 2021.pdf (pobierz) 

Ilość wydanych orzeczeń z podziałem na gminy w 2021- według liczby (pobierz)

Ilość wydanych orzeczeń z podziałem na gminy w 2021 - według symbolu (pobierz)

 

Dane za 2020 rok

Miasto Słupsk
- liczba i cel wniosków w 2020 (pobierz) 
- sposób załatwienia wniosków w 2020 (pobierz) 
- liczba wydanych orzeczeń po 16 roku życia w 2020 - dane ogólne (pobierz)
- liczba wydanych orzeczeń przed 16 rokiem życia w 2020 - dane ogólne (pobierz)
- Liczba wydanych orzeczeń wg przyczyn w 2020 (pobierz)
- liczba wydanych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności wg przyczyn niepełnosprawności, stopni niepełnosprawności, wieku, płci, wykształcenia i zatrudnienia w 2020 - dot. osób po 16 roku życia (pobierz)
- liczba wydanych orzeczeń o niepełnosprawności wg przyczyn niepełnosprawności, wieku i płci w 2020 - dot. osób przed 16 rokiem życia (pobierz)
- liczba wydanych orzeczeń na podstawie art. 5a w 2020
- liczba wydanych legitymacji w 2020 (pobierz)

- liczba wydanych kart parkingowych w 2020 (pobierz)

Powiat Słupski
- liczba i cel wniosków w 2020 (pobierz)
- sposób załatwienia wniosków w 2020 (pobierz)
- liczba wydanych orzeczeń po 16 roku życia w 2020 - dane ogólne (pobierz)
- liczba wydanych orzeczeń przed 16 rokiem życia w 2020 - dane ogólne (pobierz)
- liczba wydanych orzeczeń wg przyczyn niepełnosprawności w 2020 (pobierz)
- liczba wydanych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności wg przyczyn niepełnosprawności, stopni niepełnosprawności, wieku, płci, wykształcenia i zatrudnienia w 2020 - dot. osób po 16 roku życia (pobierz)
- liczba wydanych orzeczeń o niepełnosprawności wg przyczyn niepełnosprawności, wieku i płci w 2020 - dot. osób przed 16 rokiem życia (pobierz)
- liczba wydanych orzeczeń na podstawie art. 5a ustawy w 2020 (w 2020 roku nie wydano orzeczeń na podstawie art 5a)
- liczba wydanych legitymacji w 2020 (pobierz)
- liczba wydanych kart parkingowych w 2020 (pobierz)


Ilość osób zaliczonych do osób niepełnosprawnych w 2020 roku (pobierz)

Ilość wydanych orzeczeń z podziałem na gminy w 2020- według liczby (pobierz)

Ilość wydanych orzeczeń z podziałem na gminy w 2020 - według symbolu (pobierz)

Dane za 2019 rok

Miasto Słupsk
- liczba i cel wniosków (pobierz) 
- sposób załatwienia wniosków (pobierz) 
- liczba wydanych orzeczeń po 16 roku życia - dane ogólne (pobierz)
- liczba wydanych orzeczeń przed 16 rokiem życia - dane ogólne (pobierz)
- Liczba wydanych orzeczeń wg przyczyn
- liczba wydanych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności wg przyczyn niepełnosprawności, stopni niepełnosprawności, wieku, płci, wykształcenia i zatrudnienia - dot. osób po 16 roku życia (pobierz)
- liczba wydanych orzeczeń o niepełnosprawności wg przyczyn niepełnosprawności, wieku i płci - dot. osób przed 16 rokiem życia (pobierz)
- liczba wydanych orzeczeń na podstawie art. 5a ustawy przez Powiatowy Zespół. (w 2019 roku nie wydano orzeczeń na podstawie art 5a)
- liczba wydanych legitymacji (pobierz)- liczba wydanych kart parkingowych (pobierz)

Powiat Słupski
- liczba i cel wniosków (pobierz)
- sposób załatwienia wniosków (pobierz)
- liczba wydanych orzeczeń po 16 roku życia - dane ogólne (pobierz)
- liczba wydanych orzeczeń przed 16 rokiem życia - dane ogólne (pobierz)
- liczba wydanych orzeczeń wg przyczyn niepełnosprawności (pobierz)
- liczba wydanych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności wg przyczyn niepełnosprawności, stopni niepełnosprawności, wieku, płci, wykształcenia i zatrudnienia - dot. osób po 16 roku życia (pobierz)
- liczba wydanych orzeczeń o niepełnosprawności wg przyczyn niepełnosprawności, wieku i płci - dot. osób przed 16 rokiem życia (pobierz)
- liczba wydanych orzeczeń na podstawie art. 5a ustawy przez Powiatowy Zespół. (w 2019 roku nie wydano orzeczeń na podstawie art 5a)
- liczba wydanych legitymacji (pobierz)
- liczba wydanych kart parkingowych (pobierz)


Ilość osób zaliczonych do osób niepełnosprawnych w 2019 roku (pobierz)

Ilość wydanych orzeczeń z podziałem na gminy - według liczby (pobierz)

Ilość wydanych orzeczeń z podziałem na gminy - według symbolu (pobierz)

 

 

Dane za 2018 rok

Miasto Słupsk
- liczba i cel wniosków (pobierz) 
- sposób załatwienia wniosków (pobierz) 
- liczba wydanych orzeczeń po 16 roku życia - dane ogólne (pobierz)
- liczba wydanych orzeczeń przed 16 rokiem życia - dane ogólne (pobierz)
- liczba wydanych orzeczeń wg przyczyn niepełnosprawności (pobierz)
- liczba wydanych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności wg przyczyn niepełnosprawności, stopni niepełnosprawności, wieku, płci, wykształcenia i zatrudnienia - dot. osób po 16 roku życia (pobierz)
- liczba wydanych orzeczeń o niepełnosprawności wg przyczyn niepełnosprawności, wieku i płci - dot. osób przed 16 rokiem życia (pobierz)
- liczba wydanych orzeczeń na podstawie art. 5a ustawy przez Powiatowy Zespół. (w 2018 roku nie wydano orzeczeń na podstawie art 5a)
- liczba wydanych legitymacji (pobierz)
- liczba wydanych kart parkingowych (pobierz)

Powiat Słupski
- liczba i cel wniosków (pobierz)
- sposób załatwienia wniosków (pobierz)
- liczba wydanych orzeczeń po 16 roku życia - dane ogólne (pobierz)
- liczba wydanych orzeczeń przed 16 rokiem życia - dane ogólne (pobierz)
- liczba wydanych orzeczeń wg przyczyn niepełnosprawności (pobierz)
- liczba wydanych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności wg przyczyn niepełnosprawności, stopni niepełnosprawności, wieku, płci, wykształcenia i zatrudnienia - dot. osób po 16 roku życia (pobierz)
- liczba wydanych orzeczeń o niepełnosprawności wg przyczyn niepełnosprawności, wieku i płci - dot. osób przed 16 rokiem życia (pobierz)
- liczba wydanych orzeczeń na podstawie art. 5a ustawy przez Powiatowy Zespół. (w 2018 roku nie wydano orzeczeń na podstawie art 5a)
- liczba wydanych legitymacji (pobierz)
- liczba wydanych kart parkingowych (pobierz)


Ilość osób zaliczonych do osób niepełnosprawnych w 2018 roku (pobierz)

Ilość wydanych orzeczeń z podziałem na gminy - według liczby (pobierz)

Ilość wydanych orzeczeń z podziałem na gminy - według symbolu (pobierz)

 

 

Dane za 2017 rok

Miasto Słupsk
- liczba i cel wniosków (pobierz) 
- sposób załatwienia wniosków (pobierz) 
- liczba wydanych orzeczeń po 16 roku życia - dane ogólne (pobierz)
- liczba wydanych orzeczeń przed 16 rokiem życia - dane ogólne (pobierz)
- liczba wydanych orzeczeń wg przyczyn niepełnosprawności (pobierz)
- liczba wydanych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności wg przyczyn niepełnosprawności, stopni niepełnosprawności, wieku, płci, wykształcenia i zatrudnienia - dot. osób po 16 roku życia (pobierz)
- liczba wydanych orzeczeń o niepełnosprawności wg przyczyn niepełnosprawności, wieku i płci - dot. osób przed 16 rokiem życia (pobierz)
- liczba wydanych orzeczeń na podstawie art. 5a ustawy przez Powiatowy Zespół. (w 2017 roku nie wydano orzeczeń na podstawie art 5a)
- liczba wydanych legitymacji (pobierz)
- liczba wydanych kart parkingowych (pobierz)

Powiat Słupski
- liczba i cel wniosków (pobierz) 
- sposób załatwienia wniosków (pobierz) 
- liczba wydanych orzeczeń po 16 roku życia - dane ogólne (pobierz)
- liczba wydanych orzeczeń przed 16 rokiem życia - dane ogólne (pobierz)
- liczba wydanych orzeczeń wg przyczyn niepełnosprawności (pobierz)
- liczba wydanych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności wg przyczyn niepełnosprawności, stopni niepełnosprawności, wieku, płci, wykształcenia i zatrudnienia - dot. osób po 16 roku życia (pobierz)
- liczba wydanych orzeczeń o niepełnosprawności wg przyczyn niepełnosprawności, wieku i płci - dot. osób przed 16 rokiem życia (pobierz)
- liczba wydanych orzeczeń na podstawie art. 5a ustawy przez Powiatowy Zespół. (w 2017 roku nie wydano orzeczeń na podstawie art 5a)
- liczba wydanych legitymacji (pobierz)
- liczba wydanych kart parkingowych (pobierz)


Ilość osób zaliczonych do osób niepełnosprawnych w 2017 roku (pobierz)

Ilość wydanych orzeczeń z podziałem na gminy - według liczby (pobierz)

Ilość wydanych orzeczeń z podziałem na gminy - według symbolu (pobierz)

 

Dane za 2016 rok

Miasto Słupsk
- liczba i cel wniosków -> pobierz <-
- sposób załatwienia wniosków -> pobierz <-
- liczba wydanych orzeczeń po 16 roku życia (dane ogólne) -> pobierz <-
- liczba wydanych orzeczeń przed 16 rokiem życia (dane ogólne) -> pobierz <-
- liczba wydanych orzeczeń wg przyczyn niepełnosprawności -> pobierz <-
- liczba wydanych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności wg przyczyn niepełnosprawności, stopni niepełnosprawności, wieku, płci, wykształcenia i zatrudnienia (dot. osób po 16 roku życia) -> pobierz <-
- liczba wydanych orzeczeń o niepełnosprawności wg przyczyn niepełnosprawności, wieku i płci (dot. osób przed 16 rokiem życia), -> pobierz <-
- liczba wydanych orzeczeń na podstawie art. 5a ustawy przez Powiatowy Zespół. (w 2016 roku nie wydano orzeczeń na podstawie art 5a)
- liczba wydanych legitymacji -> pobierz <-
- liczba wydanych kart parkingowych -> pobierz <-

Powiat Słupski
- liczba i cel wniosków -> pobierz <-
- sposób załatwienia wniosków -> pobierz <-
- liczba wydanych orzeczeń po 16 roku życia (dane ogólne) -> pobierz <-
- liczba wydanych orzeczeń przed 16 rokiem życia (dane ogólne) -> pobierz <-
- liczba wydanych orzeczeń wg przyczyn niepełnosprawności -> pobierz <-
- liczba wydanych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności wg przyczyn niepełnosprawności, stopni niepełnosprawności, wieku, płci, wykształcenia i zatrudnienia (dot. osób po 16 roku życia), -> pobierz <-
- liczba wydanych orzeczeń o niepełnosprawności wg przyczyn niepełnosprawności, wieku i płci (dot. osób przed 16 rokiem życia), -> pobierz <-
- liczba wydanych orzeczeń na podstawie art. 5a ustawy przez Powiatowy Zespół. (w 2016 roku nie wydano orzeczeń na podstawie art 5a)
- liczba wydanych legitymacji -> pobierz <-
- liczba wydanych kart parkingowych -> pobierz <-


Ilość osób zaliczonych do osób niepełnosprawnych w 2016 roku  -> pobierz <-

Ilość wydanych orzeczeń z podziałem na gminy (według liczby).  -> pobierz <-

Ilość wydanych orzeczeń z podziałem na gminy (według symbolu). -> pobierz <-

 

Dane za 2015 rok 

Miasto Słupsk
- liczba i cel wniosków -> pobierz <-
- sposób załatwienia wniosków -> pobierz <--
- liczba wydanych orzeczeń po 16 roku życia (dane ogólne) -> pobierz <-
- liczba wydanych orzeczeń przed 16 rokiem życia (dane ogólne) -> pobierz <-
- liczba wydanych orzeczeń wg przyczyn niepełnosprawności -> pobierz <-
- liczba wydanych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności wg przyczyn niepełnosprawności, stopni niepełnosprawności, wieku, płci, wykształcenia i zatrudnienia (dot. osób po 16 roku życia), -> pobierz <-
- liczba wydanych orzeczeń o niepełnosprawności wg przyczyn niepełnosprawności, wieku i płci (dot. osób przed 16 rokiem życia), -> pobierz <-
- liczba wydanych orzeczeń na podstawie art. 5a ustawy przez Powiatowy Zespół. (w 2015 roku nie wydano orzeczeń na podstawie art 5a)
- liczba wydanych legitymacji -> pobierz <-
- liczba wydanych kart parkingowych -> pobierz <-

Powiat Słupski
- liczba i cel wniosków -> pobierz <-
- sposób załatwienia wniosków -> pobierz <-
- liczba wydanych orzeczeń po 16 roku życia (dane ogólne) -> pobierz <-
- liczba wydanych orzeczeń przed 16 rokiem życia (dane ogólne) -> pobierz <-
- liczba wydanych orzeczeń wg przyczyn niepełnosprawności -> pobierz <-
- liczba wydanych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności wg przyczyn niepełnosprawności, stopni niepełnosprawności, wieku, płci, wykształcenia i zatrudnienia (dot. osób po 16 roku życia), -> pobierz <-
- liczba wydanych orzeczeń o niepełnosprawności wg przyczyn niepełnosprawności, wieku i płci (dot. osób przed 16 rokiem życia), -> pobierz <-
- liczba wydanych orzeczeń na podstawie art. 5a ustawy przez Powiatowy Zespół. (w 2015 roku nie wydano orzeczeń na podstawie art 5a)
- liczba wydanych legitymacji -> pobierz <-
- liczba wydanych kart parkingowych -> pobierz <-


Ilość osób zaliczonych do osób niepełnosprawnych w 2015 roku  -> pobierz <-

Ilość wydanych orzeczeń z podziałem na gminy (według liczby).  -> pobierz <-

Ilość wydanych orzeczeń z podziałem na gminy (według symbolu).  -> pobierz <-

 

Dane za 2014 rok 

Miasto Słupsk
- liczba wydanych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności wg przyczyn niepełnosprawności, stopni niepełnosprawności, wieku, płci, wykształcenia i zatrudnienia (dot. osób po 16 roku życia), -> pobierz <-
- liczba wydanych orzeczeń o niepełnosprawności wg przyczyn niepełnosprawności, wieku i płci (dot. osób przed 16 rokiem życia), -> pobierz <-
- liczba wydanych orzeczeń na podstawie art. 5a ustawy przez Powiatowy Zespół. -> pobierz <-
- liczba wydanych legitymacji -> pobierz <-

Powiat Słupski
- liczba wydanych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności wg przyczyn niepełnosprawności, stopni niepełnosprawności, wieku, płci, wykształcenia i zatrudnienia (dot. osób po 16 roku życia), -> pobierz <-
- liczba wydanych orzeczeń o niepełnosprawności wg przyczyn niepełnosprawności, wieku i płci (dot. osób przed 16 rokiem życia), -> pobierz <-
- liczba wydanych orzeczeń na podstawie art. 5a ustawy przez Powiatowy Zespół. -> pobierz <-
- liczba wydanych legitymacji -> pobierz <-

Ilość wydanych orzeczeń z podziałem na gminy (według liczby).  -> pobierz <-

Ilość wydanych orzeczeń z podziałem na gminy (według symbolu).  -> pobierz <-

 

Dane za 2013 rok 

Miasto Słupsk
- liczba wydanych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności wg przyczyn niepełnosprawności, stopni niepełnosprawności, wieku, płci, wykształcenia i zatrudnienia (dot. osób po 16 roku życia), -> pobierz <-
- liczba wydanych orzeczeń o niepełnosprawności wg przyczyn niepełnosprawności, wieku i płci (dot. osób przed 16 rokiem życia), -> pobierz <-
- liczba wydanych orzeczeń na podstawie art. 5a ustawy przez Powiatowy Zespół. -> pobierz <-
- liczba wydanych legitymacji -> pobierz <-

Powiat Słupski
- liczba wydanych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności wg przyczyn niepełnosprawności, stopni niepełnosprawności, wieku, płci, wykształcenia i zatrudnienia (dot. osób po 16 roku życia), -> pobierz <-
- liczba wydanych orzeczeń o niepełnosprawności wg przyczyn niepełnosprawności, wieku i płci (dot. osób przed 16 rokiem życia), -> pobierz <-
- liczba wydanych orzeczeń na podstawie art. 5a ustawy przez Powiatowy Zespół. -> pobierz <-
- liczba wydanych legitymacji -> pobierz <-

Ilość wydanych orzeczeń z podziałem na gminy (według liczby).  -> pobierz <-

Ilość wydanych orzeczeń z podziałem na gminy (według symbolu).  -> pobierz <-
 

Dane za 2012 rok

 Miasto Słupsk
- liczba wydanych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności wg przyczyn niepełnosprawności, stopni niepełnosprawności, wieku, płci, wykształcenia i zatrudnienia (dot. osób po 16 roku życia), -> pobierz <-
- liczba wydanych orzeczeń o niepełnosprawności wg przyczyn niepełnosprawności, wieku i płci (dot. osób przed 16 rokiem życia), -> pobierz <-
- liczba wydanych orzeczeń na podstawie art. 5a ustawy przez Powiatowy Zespół. -> pobierz <-
- liczba wydanych legitymacji -> pobierz <-

Powiat Słupski
- liczba wydanych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności wg przyczyn niepełnosprawności, stopni niepełnosprawności, wieku, płci, wykształcenia i zatrudnienia (dot. osób po 16 roku życia), -> pobierz <-
- liczba wydanych orzeczeń o niepełnosprawności wg przyczyn niepełnosprawności, wieku i płci (dot. osób przed 16 rokiem życia), -> pobierz <-
- liczba wydanych orzeczeń na podstawie art. 5a ustawy przez Powiatowy Zespół. -> pobierz <-
- liczba wydanych legitymacji -> pobierz <-

Ilość wydanych orzeczeń z podziałem na gminy (według liczby).  -> pobierz <-

Ilość wydanych orzeczeń z podziałem na gminy (według symbolu).  -> pobierz <-
 

Dane za 2011 rok

 Miasto Słupsk
- liczba wydanych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności wg przyczyn niepełnosprawności, stopni niepełnosprawności, wieku, płci, wykształcenia i zatrudnienia (dot. osób po 16 roku życia), -> pobierz <-
- liczba wydanych orzeczeń o niepełnosprawności wg przyczyn niepełnosprawności, wieku i płci (dot. osób przed 16 rokiem życia), -> pobierz <-
- liczba wydanych orzeczeń na podstawie art. 5a ustawy przez Powiatowy Zespół. -> pobierz <-

Powiat Słupski
- liczba wydanych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności wg przyczyn niepełnosprawności, stopni niepełnosprawności, wieku, płci, wykształcenia i zatrudnienia (dot. osób po 16 roku życia), -> pobierz <-
- liczba wydanych orzeczeń o niepełnosprawności wg przyczyn niepełnosprawności, wieku i płci (dot. osób przed 16 rokiem życia), -> pobierz <-
- liczba wydanych orzeczeń na podstawie art. 5a ustawy przez Powiatowy Zespół. -> pobierz <-

Powiat Bytowski (za III kwartały 2011 r.)
- liczba wydanych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności wg przyczyn niepełnosprawności, stopni niepełnosprawności, wieku, płci, wykształcenia i zatrudnienia (dot. osób po 16 roku życia), -> pobierz <-
- liczba wydanych orzeczeń o niepełnosprawności wg przyczyn niepełnosprawności, wieku i płci (dot. osób przed 16 rokiem życia), -> pobierz <-
- liczba wydanych orzeczeń na podstawie art. 5a ustawy przez Powiatowy Zespół. -> pobierz <-

Ilość wydanych orzeczeń z podziałem na gminy.  -> pobierz <-

 

 Dane za 2010 rok

 Miasto Słupsk
- liczba wydanych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności wg przyczyn niepełnosprawności, stopni niepełnosprawności, wieku, płci, wykształcenia i zatrudnienia (dot. osób po 16 roku życia), -> pobierz <-
- liczba wydanych orzeczeń o niepełnosprawności wg przyczyn niepełnosprawności, wieku i płci (dot. osób przed 16 rokiem życia), -> pobierz <-
- liczba wydanych orzeczeń na podstawie art. 5a ustawy przez Powiatowy Zespół. -> pobierz <-

Powiat Słupski
- liczba wydanych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności wg przyczyn niepełnosprawności, stopni niepełnosprawności, wieku, płci, wykształcenia i zatrudnienia (dot. osób po 16 roku życia), -> pobierz <-
- liczba wydanych orzeczeń o niepełnosprawności wg przyczyn niepełnosprawności, wieku i płci (dot. osób przed 16 rokiem życia), -> pobierz <-
- liczba wydanych orzeczeń na podstawie art. 5a ustawy przez Powiatowy Zespół. -> pobierz <-

Powiat Bytowski
- liczba wydanych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności wg przyczyn niepełnosprawności, stopni niepełnosprawności, wieku, płci, wykształcenia i zatrudnienia (dot. osób po 16 roku życia), -> pobierz <-
- liczba wydanych orzeczeń o niepełnosprawności wg przyczyn niepełnosprawności, wieku i płci (dot. osób przed 16 rokiem życia), -> pobierz <-
- liczba wydanych orzeczeń na podstawie art. 5a ustawy przez Powiatowy Zespół. -> pobierz <-

  

Dane za 2009 rok

 Miasto Słupsk
- liczba wydanych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności wg przyczyn niepełnosprawności, stopni niepełnosprawności, wieku, płci, wykształcenia i zatrudnienia (dot. osób po 16 roku życia), -> pobierz <-
- liczba wydanych orzeczeń o niepełnosprawności wg przyczyn niepełnosprawności, wieku i płci (dot. osób przed 16 rokiem życia), -> pobierz <-
- liczba wydanych orzeczeń na podstawie art. 5a ustawy przez Powiatowy Zespół. -> pobierz <-

Powiat Słupski
- liczba wydanych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności wg przyczyn niepełnosprawności, stopni niepełnosprawności, wieku, płci, wykształcenia i zatrudnienia (dot. osób po 16 roku życia), -> pobierz <-
- liczba wydanych orzeczeń o niepełnosprawności wg przyczyn niepełnosprawności, wieku i płci (dot. osób przed 16 rokiem życia), -> pobierz <-
- liczba wydanych orzeczeń na podstawie art. 5a ustawy przez Powiatowy Zespół. -> pobierz <-

Powiat Bytowski
- liczba wydanych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności wg przyczyn niepełnosprawności, stopni niepełnosprawności, wieku, płci, wykształcenia i zatrudnienia (dot. osób po 16 roku życia), -> pobierz <-
- liczba wydanych orzeczeń o niepełnosprawności wg przyczyn niepełnosprawności, wieku i płci (dot. osób przed 16 rokiem życia), -> pobierz <-
- liczba wydanych orzeczeń na podstawie art. 5a ustawy przez Powiatowy Zespół. -> pobierz <-

  

Dane za 2008 rok

 Miasto Słupsk
- liczba wydanych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności wg przyczyn niepełnosprawności, stopni niepełnosprawności, wieku, płci, wykształcenia i zatrudnienia (dot. osób po 16 roku życia), -> pobierz <-
- liczba wydanych orzeczeń o niepełnosprawności wg przyczyn niepełnosprawności, wieku i płci (dot. osób przed 16 rokiem życia), -> pobierz <-
- liczba wydanych orzeczeń na podstawie art. 5a ustawy przez Powiatowy Zespół. -> pobierz <-

Powiat Słupski
- liczba wydanych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności wg przyczyn niepełnosprawności, stopni niepełnosprawności, wieku, płci, wykształcenia i zatrudnienia (dot. osób po 16 roku życia), -> pobierz <-
- liczba wydanych orzeczeń o niepełnosprawności wg przyczyn niepełnosprawności, wieku i płci (dot. osób przed 16 rokiem życia), -> pobierz <-
- liczba wydanych orzeczeń na podstawie art. 5a ustawy przez Powiatowy Zespół. -> pobierz <-

Powiat Bytowski
- liczba wydanych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności wg przyczyn niepełnosprawności, stopni niepełnosprawności, wieku, płci, wykształcenia i zatrudnienia (dot. osób po 16 roku życia), -> pobierz <-
- liczba wydanych orzeczeń o niepełnosprawności wg przyczyn niepełnosprawności, wieku i płci (dot. osób przed 16 rokiem życia), -> pobierz <-
- liczba wydanych orzeczeń na podstawie art. 5a ustawy przez Powiatowy Zespół. -> pobierz <-