Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku
ULGI W MUZEACH

Osobie niepełnosprawnej wraz z opiekunami przysługuje ulga w opłacie za wstęp do muzeów. Dokumentem, który potwierdza uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie jest legitymacja potwierdzająca niepełnosprawność (legitymacja inwalidy, osoby niepełnosprawnej lub rencisty).

Wysokość ulgi nie została określona w rozporządzeniu, ustaladyrekcja danej placówki.

Powyższych informacji należy szukać na poszczególnych stronach internetowych muzeów.

Szczegółowe uregulowania dotyczące określenia grup osób, którym przysługuje ulga w opłacie lub zwolnieniu z opłaty za wstęp do muzeów państwowych oraz rodzajów dokumentów potwierdzających ich uprawnienia zostały zawarte w  rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2008 r. (Dz. U. z 2008, Nr 160, poz. 994).

Źródło: http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/204923

Powyższe informację zostały zamieszczone w celach poglądowych i mogą ulec zmianie. Zaleca się sprawdzanie aktualnego stanu prawnego.

POWRÓT