Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku
ULGA W OPŁACIE PASZPORTOWEJ

Osoby niepełnosprawne oraz ich małżonkowie będący na ich wyłącznym utrzymaniu mają prawo do 50 % ulgi przy opłatach związanych z wyrabianiem paszportu.

Źródło: http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/204925

 

 

Powyższe informację zostały zamieszczone w celach poglądowych i mogą ulec zmianie. Zaleca się sprawdzanie aktualnego stanu prawnego.

POWRÓT