Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku
KOMUNIKATY DOTYCZĄCE OGRANICZEŃ W DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ COVID-19

 

 

KOMUNIKAT NR 6 Z DNIA 28.02.2022 R.
PRZEWODNICZĄCEJ POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W SŁUPSKU

 

GODZINY OTWARCIA

POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W SŁUPSKU

OD DNIA 28 LUTEGO 2022 R.

Mając na uwadze:

 • ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, z przeciwdziałaniem i zwalczaniem   COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020, poz. 374 ze zm.),
 • rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. 2020 r., poz. 491 ze zm.),
 • rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. 2020 r., poz. 534),
 •  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020, poz. 861 ze zm.),
 • a także realizując kolejne zalecenia właściwych służb

od dnia 28 lutego 2022 r.

wznawia się bezpośrednią obsługę

osób składających wnioski w godzinach:

9:00 – 14:00

Podczas wizyty w Zespole niezbędne jest stosowanie środków ochrony osobistej w postaci maseczek oraz dezynfekcji rąk.
Limit osób oczekujących w poczekalni:
3.

Przy głównym wejściu do siedziby Zespołu (od ul. Poniatowskiego) w godzinach od 7:30 do 15:00 od poniedziałku do piątku
nadal będzie wystawiana skrzynka na wnioski na dotychczasowych zasadach.

 

 

KOMUNIKAT NR 5 Z DNIA 27.01.2022 R.
PRZEWODNICZĄCEJ POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W SŁUPSKU

Szanowni Państwo!

W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2022 r., poz. 149) oraz aktualną sytuacją epidemiczną

od dnia 31 stycznia 2022 r. do odwołania
wstrzymuje się bezpośrednią obsługę interesantów

 

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ

W związku z zaistniała sytuacją epidemiczną przedstawiamy możliwe drogi komunikacji z Powiatowym Zespołem do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku:

 1. Korespondencja za pomocą poczty na adres:

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności w Słupsku

ul. Poniatowskiego 4a
76-200 Słupsk

Uwaga w przypadku pism terminowych jak odwołania lub uzupełnienia braków uwzględnia się datę nadania w urzędzie pocztowym a nie datę wpływu.

2. Kontakt telefoniczny w godzinach od 7:30 do 15:30:
59 842 08 95,    59 842 69 63,    59 840 20 98

3. Korespondencja za pomocą poczty elektronicznej:
pzdsoon@vp.pl

4. Korespondencja za pomocą platformy ePUAP


 

KOMUNIKAT 4 Z DNIA 16.06.2021 R.
PRZEWODNICZĄCEJ POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W SŁUPSKU

Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku na podstawie:

 • ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, z przeciwdziałaniem i zwalczaniem   COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020, poz. 374 ze zm.),
 • rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. 2020 r., poz. 491),
 • rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. 2020 r., poz. 534)
 • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020, poz.861 ze zm.),

a także realizując kolejne zalecenia właściwych służb informuje:

 1. Od dnia 28 czerwca 2021 r. wznawia się bezpośrednią obsługę osób składających wnioski do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku w godzinach:

9:00 – 13:00

Podczas wizyty w Zespole niezbędne jest stosowanie środków ochrony osobistej w postaci maseczek oraz dezynfekcji rąk. Limit osób oczekujących w poczekalni: 3.

 1. Przy głównym wejściu do siedziby Zespołu (od ul. Poniatowskiego) w godzinach od 7:30 do 15:00 od poniedziałku do piątku nadal będzie wystawiana skrzynka na wnioski, do której będzie można wkładać wnioski o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej, odwołania od orzeczeń, uzupełnienia braków formalnych / dokumentacji medycznej oraz inne wnioski i pisma kierowane do Zespołu z wyjątkiem wniosku o wydanie karty parkingowej.

Przy skrzynce znajdować się będą również druki wniosków niezbędne do składania wniosków o wydanie orzeczeń i legitymacji.

 1. Wnioski i pisma, o których mowa w punkcie 2 nadal można składać listownie za pośrednictwem poczty lub elektronicznie za pośrednictwem platformy e-Puap lub na adres pzdsoon@vp.pl z wyjątkiem wniosku o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej i wniosku o wydanie karty parkingowej.
 1. Nadal obowiązuje tryb osobistego składania wniosku o wydanie karty parkingowej. Wniosek można składać                         w godzinach 9:00 – 13:00 bez konieczności rezerwacji godziny. W związku z prowadzonymi pracami legislacyjnymi dotyczących m.in. możliwości korespondencyjnego składania wniosków o wydanie karty parkingowej w okresie trwania epidemii koronawirusa o nowym sposobie składania w/w wniosku poinformuję w oddzielnym komunikacie.
 1. Informacja telefoniczna funkcjonuje na dotychczasowych zasadach.

 

Przewodnicząca Powiatowego Zespołu
do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w Słupsku.


 

KOMUNIKAT 3
PRZEWODNICZĄCEJ POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W SŁUPSKU

Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku na podstawie:

 • ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, z przeciwdziałaniem i zwalczaniemCOVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020, poz. 374 ze zm.),
 • rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. 2020 r., poz. 433),
 • rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. 2020 r., poz. 491),
 • rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. 2020 r., poz. 534)

a także realizując kolejne zalecenia właściwych służb informuje:

1. Od dnia 11 maja 2020 r. wznawia wydawanie kart parkingowym osobom uprawnionym.

W związku z obowiązkiem osobistego złożenia wniosku należy umówić się telefonicznie na wizytę  tel. 59 842 69 63
Podczas wizyty w Zespole niezbędne jest stosowanie środków ochrony osobistej w postaci maseczek i rękawiczek jednorazowych oraz dezynfekcja rąk.
Przypominam iż druk wniosku podpisywany jest przez wnioskodawcę w obecności pracownika Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku.

Do wniosku należy bezwzględnie dołączyć:

 • aktualne zdjęcie w formacie jak do dowodu osobistego,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty za wydanie karty parkingowej,
 • kserokopię orzeczenia uprawniającego do wydania karty parkingowej (zapis w pkt. 9 orzeczenia – spełnia).

Nr konta do dokonywania wpłat:

77 1140 2118 0000 2177 8800 1003
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
76-200 Słupsk, ul. Poniatowskiego 4a 

W tytule należy wpisać:
"Opłata za wydanie karty parkingowej"
Imię, nazwisko i adres zameldowania osoby
dla której będzie wydawana karta parkingowa

 W przypadku placówki należy wpisać
"Opłata za wydanie karty parkingowej"
nr rejestracyjny, model i marka pojazdu placówki
na który będzie wystawiona karta parkingowa

2. Od dnia 12 maja 2020 r. przy głównym wejściu do siedziby Zespołu (od ul. Poniatowskiego) w godzinach od 9:00 do 14:00 od poniedziałku do piątku będzie wystawiana skrzynka na wnioski, do której będzie można wkładać wnioski o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej, odwołania od orzeczeń, uzupełnienia braków formalnych / dokumentacji medycznej oraz inne wnioski i pisma kierowane do Zespołu.
Przy skrzynce znajdować się będą również druki wniosków niezbędne do składania wniosków o wydanie orzeczeń i legitymacji.

Przewodnicząca Powiatowego Zespołu
do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

w Słupsku.

 

 


KOMUNIKAT 2
PRZEWODNICZĄCEJ POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W SŁUPSKU

 

Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku na podstawie:

 • ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
 • rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. 2020 r., poz. 433),
 • rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. 2020 r., poz. 491),
 • rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. 2020 r., poz. 534)

a także realizując kolejne zalecenia właściwych służb informuje:

1. Od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania wstrzymuje się bezpośrednią obsługę interesantów Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku w siedzibie jednostki.

2. Od dnia 30.03.2020 r. wznawia się posiedzenia składów orzekających z zastrzeżeniem orzekania bez udziału osób zainteresowanych na podstawie dołączonej dokumentacji medycznej o ile jest ona wystarczająca do wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

3. Informacje o terminach posiedzeń składów orzekających przekazywane będą za pomocą poczty polskiej i/lub telefonicznie w uzasadnionych przypadkach.

4. Wstrzymuje się przyjmowanie wniosków o wydanie karty parkingowej osób uprawnionych.

5. Wstrzymuje się wydawanie legitymacji osób niepełnosprawnych oraz kart parkingowych do odwołania. O nowym terminie osoby będą powiadamiane pisemnie lub telefonicznie.

6. Osoby zainteresowane chcący złożyć:

 • wnioski dotyczące orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
 • odwołania od orzeczeń,
 • wnioski o wydanie legitymacji osobom niepełnosprawnym,
 • uzupełnienie brakującej dokumentacji medycznej,
 • uzupełnianie braków formalnych we wnioskach

wykonywali obowiązek listownie za pośrednictwem poczty.
Uprasza się jednocześnie o podawanie dodatkowych informacji kontaktowychnr telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej.

7. Uzupełnienie brakującej dokumentacji medycznej może nastąpić za pośrednictwem poczty elektronicznej: pzdsoon@vp.pl lub platformy e-PUAP.

8. Wszystkie sprawy, zapytania i podania należy przedkładać za pośrednictwem poczty na adres: Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności ul. Poniatowskiego 4a, 76-200 Słupsk, pocztą elektroniczną: pzdsoon@vp.pl lub ePUAP (informacje dostępne pod adresem: bip.zoon.slupsk.pl)

9. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku będzie funkcjonował w godzinach dotychczasowych tj. 7:30 – 15:30.   Numery telefonów:  59 842 08 95,  59 842 69 63,  59 840 20 98

Mając na uwadze powstrzymanie rozprzestrzeniania się patogenu i ograniczenie ryzyka zakażenia koronawirusem dla zdrowia i bezpieczeństwa klientów i pracowników Zespołu proszę o zrozumienie trudnej sytuacji i wprowadzonych ograniczeń prosząc jednocześnie o zastosowanie się do powyższych zaleceń.

Z uszanowaniem
Przewodnicząca Powiatowego Zespołu
do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w Słupsku.

 

 


 

KOMUNIKAT
PRZEWODNICZĄCEJ POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W SŁUPSKU

 

Szanowni Państwo!

Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. 2020 r., poz. 433), a także realizując kolejne zalecenia właściwych służb informuje:

1. Od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania wstrzymuje się bezpośrednią obsługę interesantów Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku w siedzibie jednostki, w tym również posiedzenia składów orzekających.

2. Zaleca się, aby petenci którzy pragną złożyć:

 • wnioski dotyczące orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
 • odwołania od orzeczeń,
 • wnioski o wydanie legitymacji osobom niepełnosprawnym,
 • uzupełnienie brakującej dokumentacji medycznej,
 • uzupełniania braków formalnych we wnioskach

wykonywali obowiązek za pośrednictwem poczty.

3. Wstrzymuje się wydawanie legitymacji osób niepełnosprawnych oraz kart parkingowych do odwołania. O nowym terminie osoby będą powiadamiane pisemnie lub telefonicznie.

4. Odwołuję wszystkie składy posiedzeń w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Będą wyznaczone nowe terminy o których Państwa poinformujemy.

5. Wszystkie sprawy, zapytania i podania/wnioski należy przedkładać za pośrednictwem poczty na adres:

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności ul. Poniatowskiego 4a, 76-200 Słupsk, pocztą elektroniczną: pzdsoon@vp.pl lub ePUAP 

6. Informuję, że Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku będzie funkcjonował w godzinach dotychczasowych tj. 7:30 – 15:30.

Numery telefonów
59 842 08 95,  59 842 69 63,  59 840 20 98

 

Mając na uwadze powstrzymanie rozprzestrzeniania się patogenu i ograniczenie ryzyka zakażenia koronawirusem dla zdrowia i bezpieczeństwa klientów i pracowników Zespołu proszę o zrozumienie trudnej sytuacji i wprowadzonych ograniczeń prosząc jednocześnie o zastosowanie się do powyższych zaleceń.

Z uszanowaniem
Przewodnicząca Powiatowego Zespołu
do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w Słupsku.

 

 


KOMUNIKAT DOTYCZĄCY KORONAWIRUSA

W związku z epidemią koronawirusa, kierując się dobrem i bezpieczeństwem osób korzystających z usług Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku oraz pracowników tut. instytucji zachęcamy do ograniczenia korzystania z przestrzeni publicznej, w tym do odwoływania wizyt oraz rezygnacji z udziału w posiedzeniach składów orzekających, jeśli u Państwa występują jakiekolwiek objawy infekcji, przeziębienia ( katar, kaszel... ).

Prosimy o rozwagę i odpowiedzialne działania mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa.

W przypadku rezygnacji z udziału w posiedzeniu prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 59 842 69 63 lub 59 842 08 95

 

Zachęcamy również, aby osoby składające:

 • wnioski o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności – tj. wniosek, zaświadczenie lekarskie i ksero posiadanej dokumentacji medycznej,

 • wnioski o wydanie legitymacji wraz z załącznikami (zdjęcie, ksero orzeczenia),

 • wszelkiego typu podania, pisma i odwołania 

w związku z panują epidemią przesyłały je drogą pocztową na adres:

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Poniatowskiego 4a 
76 – 200 Słupsk.

Powyższe działania mają na celu ograniczenie możliwości rozprzestrzeniania się choroby COVID-19, wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (koronawirus)