Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku
 
KARTA PARKINGOWA - DO CZEGO UPRAWNIA
 
Obowiązujący wzór karty parkingowej
 
karta_nowa_awers.JPG   
 
karta_nowa_rewers.JPG
 
 
 
Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz.U.z 2012r. poz. 1137 z późn. zm.) do niektórych znaków drogowych dotyczących zakazu ruchu lub postoju (pod warunkiem oznaczenia pojazdu kartą parkingową i zachowania szczególnej ostrożności) mogą nie stosować się:
  • osoby niepełnosprawne o obniżonej sprawności ruchowej, kierujące pojazdem samochodowym oznaczonym kartą parkingową,
  • kierujący pojazdem, którym podróżuje osoba o obniżonej sprawności ruchowej,
  • pracownicy placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych pozostających pod opieką tych placówek.
Kartę parkingową umieszcza się za przednią szybą pojazdu samochodowego, a jeśli pojazd nie posiada przedniej szyby - w widocznym miejscu w przedniej części pojazdu, w sposób eksponujący widoczne zabezpieczenia karty oraz umożliwiający odczytanie jej numeru i daty ważności.
 
Znaki drogowe, do których wymienione wyżej osoby nie muszą się stosować:
 
Znak B -1        zakaz ruchu w obu kierunkach,
Znak B- 3        zakaz wjazdu pojazdów silnikowych,  z wyjątkiem motocykli jednośladowych,
Znak B- 3a      zakaz wjazdu autobusów,
Znak B- 4        zakaz wjazdu motocykli,
Znak B -10      zakaz wjazdu motorowerów,
Znak B -35      zakaz postoju,

Znak B- 37      zakaz postoju w dni nieparzyste,
Znak B- 38      zakaz postoju w dni parzyste,
Znak B- 39      strefa ograniczonego postoju.
 
                                     Znaki
 
Miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej
Tabliczka T-29 umieszczona pod znakiem oznaczającym parking (D-18 lub D-18a) oraz znak poziomy P-24 informują o miejscu postojowym przeznaczonym dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej oraz dla kierującego pojazdem przewożąc ego taką osobę.
                            parking1.jpg           parking2.jpg

 
Powyższe informację zostały zamieszczone w celach poglądowych i mogą ulec zmianie. Zaleca się sprawdzanie aktualnego stanu prawnego.
 
POWRÓT