Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku
SŁUPSK - UKRAINIE

Zbiorcze informacje dot. pomocy Obywatelom i uchodźcom z Ukrainy ze strony słupskiego samorządu, wolontariuszy, środowiska ukraińskiego mieszkającego w naszym mieście oraz mieszkańców"przekazane przez Miejskie Centrum Zarządzania Krysysowego w Słupsku Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

 

 

 

 

Tel. dyżurny: 59 8426467, 59 8488497, 598424001 w. 137, Fax: 59 8422792
693390025 wysyłanie SMS przez ososby niesłyszące i niedosłyszące
e-mail: czk@um.slupsk.pl
adres: ul. Rynek Rybacki 2, 76-200 Słupsk

 

 

 

 

 

1)Stworzyliśmy specjalną stronę internetową  pod adresem https://slupsk-ukrainie.pl/pl/home , przez którą zbieramy informacje:

a) od Ukraińców, którzy potrzebują naszej pomocy;

b)  od wszystkich ludzi dobrej woli, którzy gotowi są pomagać;

Ponadto poprzez tą stronę chętne osoby będą mogły dokonać przelewu.

Chcesz pomóc? Zadzwoń!

693 390 111
519 123 181

 

2) Informacja dla rodziców przybywających z Ukrainy zainteresowanych edukacją przedszkolną i szkolną w publicznych jednostkach oświatowych Miasta Słupska:

  • W celu zapisania dziecka do przedszkola lub szkoły należy zwrócić się do Urzędu Miejskiego w Słupsku, Wydział Edukacji, pokój 200 i 205, tel. 59 84 88 322 – celem wskazania szkoły dysponującej miejscami. Podjęte zostaną starania, aby dzieci lub uczniowie zostali skierowani do szkół w pobliżu miejsca, w którym zatrzymała się rodzina.
  • Dzieci z Ukrainy zostaną objęte pomocą psychologiczno-pedagogiczną organizowaną w szkole; udzielać jej będą w szczególności psycholodzy i pedagodzy, a także terapeuci pedagogiczni. Na pomoc psychologiczno-pedagogiczną mogą także liczyć rodzice uczniów.
  • Dzieci nie posługujący się językiem polskim w stopniu umożliwiającym korzystanie z nauki w szkole mogą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach języka polskiego oraz dodatkowych zajęciach wyrównawczych; będą także miały wsparcie osoby władającej językiem ukraińskim.
  • Ustalenie klasy (roku nauki) następuje na podstawie dokumentów wydanych przez szkołę za granicą, a w przypadku ich braku oświadczenia rodziców o sumie lat nauki za granicą. Dokumenty nie muszą być tłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski.

2) Інформація для батьків, які приїжджають з України та зацікавленi у дошкільній i шкільній освіті в державних навчальних закладах міста Слупська

• Для зарахування дитини до садка чи школи звертайтеся до мерії м.Слупськa, Bідділу Oсвіти, оф. 200 та 205, тел. 59 84 88 322 – щоб вказати школу з вільними місцями. Буде докладено зусиль для розміщення дітей або учнів у школах поблизу місця проживання сім’ї.

• Діти з України отримають у школі психолого-педагогічну допомогу; її забезпечуватимуть, зокрема, психологи та вихователі, а також педагогічні терапевти. Батьки вихованців також можуть розраховувати на психолого-педагогічну допомогу.

• Діти з України, які не володіють польською мовою в такій мірі, щоб отримувати повноцінні знання в шкільному закладі, можуть відвідувати додаткові уроки на курсах вивчення польської мови; також вони будуть забезпечені допомогою людини, яка розмовляє українською.

• Визначення класу (року навчання) вирішується на підставі виданих за кордоном шкільних документів, а за їх відсутності - по декларації від батьків про загальну кількість років навчання за кордоном. Переклад документів на польську мову не потрібно робити присяжним перекладачем.

 

3) Zgodnie z Zarządzeniem Pani Krystyny Danileckiej-Wojewódzkiej Prezydentki Miasta Słupska wprowadzamy bezpłatną ‼ komunikację miejską dla uchodźców z Ukrainy.

Do końca marca uchodźcy wojenni z Ukrainy będą mogli korzystać z komunikacji miejskiej bezpłatnie. Przejazdy mogą odbywać się na podstawie:
-paszportu ze stemplem wjazdowym od daty 24 lutego 2022
- karty pobytu uchodźcy
lub
- tymczasowego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Dodatkowo, jako symboliczny gest, ale odzwierciedlający realną solidarność z naszymi sąsiadami, cały czas na wybranych liniach komunikacji miejskiej kursują autobusy z dopiskiem "Solidarni z Ukrainą".

 

4) Kompleksowa informacja o przygotowanych świadczeniach medycznych dla osób dorosłych przybywających z Ukrainy znajduje się tutaj

link - https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/pomoc-medyczna-dla-obywateli-ukrainy-zasady-udzielania-i-rozliczania-swiadczen,8149.html

psychiatrycznych  - link http://psychiatria-slupsk.pl/pl/page/pomoc-dla-ukrainy.html

5) Dodatkowona stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku stworzono podstronę dla osób poszkodowanych w wyniku sytuacji w Ukrainie https://mopr.slupsk.pl/strona/tu-znajdziesz-informacje-o-pomocy-udzielanej-w-miescie-slupsk-osobom-dotknietym-wojna-w-ukrainie

Prowadzony jest też profil PIKBAZY na Facebooku, gdzie zamieszczane są na bieżąco informacje o możliwości uzyskania pomocy https://www.facebook.com/PIKBaza

Zebrane informacje na temat dostępnej pomocy psychologicznej

a) Punkt Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Słupsk, ul. Jana Pawła II 1, lok 607

- psycholog Daria Treder -  nr  tel. 59 841 40 46 (j.polski i tłumacz)
- Paweł Staszczuk - psycholog, Słupsk,  nr tel. 607 073 945
- Witalij Nowicki - lekarz psychiatra, psychoterapeuta, Słupsk,  nr tel. 576 341 233 (j. polski i rosyjski)
- Oksana Baryska - lekarz psychiatra, Słupsk, nr. tel. 511 820 594 (j.polski i ukraiński)
- Sebastian Zdończyk - psycholog, seksuolog, psychoonkolog, psychotraumatolog -  nr. tel. 508 116 378 (j. polski i rosyjski) - tu możliwość założenia karty w Przychodni MSWiA i skierowanie do psychiatry
- Maria Aleksandrowicz - psycholog -  nr. tel. 503 313 253 (j. polski i ukraiński)

a także:

b) Fundacja NAGLE SAMI
- specjalny dyżur na Telefonie Wsparcia Fundacji w języku polskim, rosyjskim i ukraińskim w każdy poniedziałek i wtorek w godzinach od 17.00 do 20.00.

c) DZIECIĘCY TELEFON ZAUFANIA RZECZNIKA PRAW DZIECKA- dyżury psychologa w języku ukraińskim i rosyjskim, tel. 800 12 12 12

d) Komitet Ochrony Praw Dziecka - pomoc i wsparcie psychologicznego oraz prawnego dla rodziców i dzieci z Ukrainy, a także: dla osób ich goszczących. Kontakt pod numerami telefonów: 22 626 94 19, 504 059 819, 504 190 740 lub pod adresami mailowymi: kopd@kopd.plprawnik@kopd.pl

Możliwa jest również konsultacja on line: psycholog https://zoom.us/j/94602863049

prawnik - https://zoom.us/.../tJMpcOqupzkqGdyktqBd2zN_hxCDGZidlvZ9

 

6) PORT - Punkt informacyjno-pomocowy dla WSZYSTKICH osób (bez względu na narodowość), uciekających przed wojną i dla mieszkających w Polsce imigrantów i imigrantek.

Czynny codziennie od 8.00 do 18.00 (lub dłużej, jeśli zachodzi potrzeba) pod adresem ul. Niedziałkowskiego 6 pokój numer 15 (budynek Słupskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej).

 

7) W ramach akcji Ukrainie Adwokatura (UA) w Pomorskiej Izbie Adwokackiej  w Gdańsku powstało Centrum Pomocy – nr telefonu  609 187 900, w którym  są pełnione dyżury w godzinach 9.00-20.00

 Osoby potrzebujące pomocy (obywateli Ukrainy uciekających przed działaniami wojennymi)  prosimy o kontakt pod tym numerem w celu przekierowania do adwokata udzielającego pomocy. Zapewniamy tłumaczy. W przypadku, gdy telefon nie zostanie odebrany – oddzwonimy, nie ma konieczności ponawiana telefonu.

Шановні пані та панове!
Повідомляємо, що в рамках благодійної акції «Адвокатура для України» (пол. Ukrainie Adwokatura (UA)) вПоморській адвокатській палаті в Гданську створено Центр допомоги – номер телефону: 609 187 900. Для Вас будуть чергувати адвокати від 9.00 до 20.00. Всіх, хто потребує допомоги просимо зателефонувати за цим номером, щоб Вас зв’язали з адвокатом, який надає юридичну допомогу. Надаємо послуги перекладачів. Якщо телефон не відповідає - ми вам передзвонимо, не потрібно телефонувати повторно.
Поширюйте, будь ласка, цю інформацію.

 

8) Tłumacze ukraińsko-polski

Telefony kontaktowe
574-785-320
607-239-497
888-914-957
667-206-170
575-571-855
660-921-952
512-232-385
736-300-727
663-838-000
603-409-707

 

9) BEZPŁATNY kurs języka polskiego dla obywateli Ukrainy.

ZAOCZNE SZKOŁY "COSINUS PLUS" W SŁUPSKU
SEKRETARIAT SIECI SZKÓŁ "COSINUS PLUS" W SŁUPSKU
76 -200 Słupsk, ul. Wileńska 7B
tel. 59 728 14 43
slupsk@cosinus.pl
www.cosinus.pl