Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku
PODSTAWOWE INFORMACJE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DOTYCZĄCE ULG I UPRAWNIEŃ

 

WYKAZ OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ NA TERENIE MIASTA SŁUPSKA I POWIATU SŁUPSKIEGO

PRZEJAZDY KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ MIASTA SŁUPSKA

PRZEJAZDY PKP i PKS

KARTA PARKINGOWA

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POMOC SPOŁECZNA

PRACA

ULGI PODATKOWE

ABONAMENT RTV

PASZPORT

MUZEA PAŃSTWOWE

USŁUGI POCZTOWE

SZKOLNICTWO

WYBORY

INNE ULGI I UPRAWNIENIA

 

Informator o dostepnych formach opieki zdrowotnej pomocy spolecznej i aktywizacji zawodowej
dla osob z zaburzeniami psychicznymi w Slupsku i w Powiecie Slupskim

 

UWAGA    W przepisach podatkowych nadal używa się starych określeń: „grupa inwalidztwa”. Oznacza to, że:

I grupa inwalidztwa – dotyczy osób, w stosunku do których, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono:
- całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji albo
- znaczny stopień niepełnosprawności albo
- osoby te mają ważne orzeczenie o I grupie inwalidztwa.

II grupa inwalidztwa – dotyczy osób, w stosunku do których, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono:
- całkowitą niezdolność do pracy albo
- umiarkowany stopień niepełnosprawności albo
- osoby te mają ważne orzeczenie o II grupie inwalidztwa