Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku
ZADANIA POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
  1. realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia,
  2. realizacja zadań z zakresu orzekania o stopniu niepełnosprawności osób powyżej 16 roku,
  3. wydawanie orzeczeń do ulg i uprawnień,
  4. wystawianie legitymacji dokumentujących niepełnosprawność,
  5. wystawianie kart parkingowych na podstawie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (od 01 lipca 2014 r.).