Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku
INNE ULGI I UPRAWNIENIA

 

DODATKOWY POKÓJ
Orzeczenie o niepełnosprawności może mieć adnotację o prawie osoby niepełnosprawnej do zamieszkania w oddzielnym pokoju. Daje to możliwość doliczenia dodatkowej powierzchni mieszkaniowej (15 mkw) przy ubieganiu się o dodatek mieszkaniowy. Więcej szczegółów można uzyskać w urzedzie miasta lub gminy właściwym dla miejsca zamieszkania.

Źródło: http://wyborcza.pl/1,97654,11379070,Dodatki_i_ulgi_dla_niepelnosprawnych.html#ixzz3lmxHXma0


PIERWSZEŃSTWO W KOLEJKACH
W nowej Ustawie o pomocy społecznej nie zawarto żadnego przepisu odnośnie do prawa do obsługi poza kolejnością. Oznacza to, że nie ma obecnie ustawowego obowiązku obsługi osób z niepełnosprawnością poza kolejnością. W tym przypadku prawodawca uznał, że zwyczaj przepuszczania osób w kolejkach jest kwestią kultury.
Nie znaczy to jednak, że poszczególne instytucje nie mogą w wewnętrznych regulaminach zawrzeć takiej zasady. Zasadę pierwszeństwa w obsłudze osób z niepełnosprawnością mają w swoich regulaminach m.in.: Poczta Polska, niektóre banki i niektóre sieci sklepów. Miejsca obsługi klienta lub kasy obsługujące osoby niepełnosprawne przeważnie są oznakowane.

Źródło: http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/204926


PRAWO JAZDY
Niepełnosprawność w wielu przypadkach nie pozbawia osoby możliwości zdobycia uprawnień do kierowania pojazdami. W celu zapoznania się ze szczegółami warto zapoznać się z artykułem na stronie www.niepełnosprawni.pl oraz uzyskać informacje w ośrodkach WORD-u

Źródło: http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/203736


INNE ULGI NA PRZEJAZDY I BILETY WSTĘPU
Mimo, iż nie ma uwarunkowań prawnych narzucających na prywatnych przewoźników ulg ustawowych na przewozy dla osób niepełnosprawnych warto zapytać się przewoźnika przed zakupem biletu czy są przewidziane ulgi i okazać legitymację osoby niepełnosprawnej. Wielu przewoźników prywatnych posiada w swojej ofercie ulgi dla osób niepełnosprawnych. Szczegóły w wewnętrznych regulaminach i cennikach danych przewoźników.

Podobnie ma się sytuacja odnośnie możliwości kupienia tańszego biletu wstępu np do kin, parków wodnych, basenów, prywatnych zoo, parków itd. Zawsze przed zakupem biletu warto zapoznać się z obowiązującym cennikiem i posiadać legitymację potwierdzającą niepełnosprawność.

 

Powyższe informację zostały zamieszczone w celach poglądowych i mogą ulec zmianie. Zaleca się sprawdzanie aktualnego stanu prawnego.

 

POWRÓT