Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku
GODZINY OTWARCIA


Obsługa Interesantów:
(pokój nr 2)

 

Od dnia 28 lutego 2022 r. wznawia się bezpośrednią obsługę osób składających wnioski do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku w godzinach:

9:00 – 14:00

Podczas wizyty w Zespole niezbędne jest stosowanie środków ochrony osobistej w postaci maseczek oraz dezynfekcji rąk. Limit osób oczekujących w poczekalni: 3.

 

Przy głównym wejściu do siedziby Zespołu (od ul. Poniatowskiego) w godzinach od 7:30 do 15:00 od poniedziałku do piątku nadal będzie wystawiana skrzynka na wnioski, do której będzie można wkładać wnioski o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej, o wydanie karty parkingowej, odwołania od orzeczeń, uzupełnienia braków formalnych / dokumentacji medycznej oraz inne wnioski i pisma kierowane do Zespołu.

Przy skrzynce znajdować się będą również druki wniosków niezbędne do składania wniosków o wydanie orzeczeń i legitymacji.

Wnioski i pisma, o których mowa powyżej nadal składać listownie za pośrednictwem poczty.

Wnioski o wydanie orzeczeń i uzupełnienia braków formalnych lub dokumentacji medycznej można składać również za pośrednictwem platformy e-Puap (formularz: pismo ogólne do urzędu).

Odwołania od orzeczeń wnioski o wydanie kserokopii orzeczenia w formie elektronicznej należy składać wyłącznie za pośrednictwem platformy e-Puap.

Informacja telefoniczna funkcjonuje na dotychczasowych zasadach.

 


GODZINY OTWARCIA  OBOWIĄZUJĄCE PO ODWOŁANIU STANU EPIDEMII LUB ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

Poniedziałek - Piątek
7:30 - 15:30

poniedziałek 7.30-15.30
wtorek 9.00-14.00
środa 9.00-14.00
czwartek 9.00-14.00
piątek 9.00-14.00