Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku

 

REDAKCJA BIP

Strony Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku redagowane są przez merytorycznych pracowników jednostki.

Administrator BIP:
MACIEJ ANDRZEJEWSKI

Kontakt z administratorem BIP:

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania 
o Niepełnosprawności w Słupsku
76-200 Słupsk, ul. Jaracza 5

tel. 59 842 69 63
email: pzdsoon@vp.pl