Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku
ARCHIWUM OGŁOSZEŃ O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY
W POWIATOWYM ZESPOLE DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W SŁUPSKU

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku
status: zamknięte


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku
status: zamknięte


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy do spraw orzekania o niepełnosprawności osób poniżej 16 roku życia w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku
status: zamknięte


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy do spraw orzekania o niepełnosprawności osób powyżej 16 roku życia w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku
status: zamknięte


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy do spraw orzekania o niepełnosprawności osób poniżej 16 roku życia w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku
status: zamknięte


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - Sekretarz Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o NIepełnosprawności w Słupsku
status: zamknięte


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - Sekretarz Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o NIepełnosprawności w Słupsku
status: zamknięte


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - Sekretarz Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o NIepełnosprawności w Słupsku
status: zamknięte.


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy ds ewidencji wpływu wniosków w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku
status: zamknięte


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy ds. ewidencji wpływu wniosków  w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku
status: zamknięte


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy do spraw ewidencji wpływu wniosków o wydanie kart parkingowych w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku.
status: zamknięte


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - Sekretarz Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o NIepełnosprawności w Słupsku
status: zamknięte


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - Podinspektor w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku
status: zamknięte


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - Główny Księgowy w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku
status: zamknięte


POWRÓT