Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku

Dziennik zmian w BIP:

Data Element Dokonujący zmian Rodzaj zmiany
2024-06-04 13:38:44Rejestr umówAndrzejewski MaciejUtworzenie umowy
2024-06-04 13:37:21Rejestr umówAndrzejewski MaciejUtworzenie umowy
2024-04-25 12:09:12Sprawozdania roczne dot. liczby wydanych orzeczeńAndrzejewski MaciejAktualizacja dokumentu
2024-04-25 12:07:02Sprawozdania roczne dot. liczby wydanych orzeczeńAndrzejewski MaciejAktualizacja dokumentu
2024-04-25 12:06:46Sprawozdania roczne dot. liczby wydanych orzeczeńAndrzejewski MaciejAktualizacja dokumentu
2024-04-25 12:05:21Sprawozdania roczne dot. liczby wydanych orzeczeńAndrzejewski MaciejAktualizacja dokumentu
2024-04-25 12:02:40Sprawozdania roczne dot. liczby wydanych orzeczeńAndrzejewski MaciejAktualizacja dokumentu
2024-04-25 12:02:39Sprawozdania roczne dot. liczby wydanych orzeczeńAndrzejewski MaciejAktualizacja dokumentu
2024-04-25 12:02:08Sprawozdania roczne dot. liczby wydanych orzeczeńAndrzejewski MaciejAktualizacja dokumentu
2024-04-25 12:01:57Sprawozdania roczne dot. liczby wydanych orzeczeńAndrzejewski MaciejAktualizacja dokumentu
2024-04-25 12:01:36Ilość wydanych orzeczeń z podziałem na gminy w 2023 - według symbolu (pobierz.pdf).pdfAndrzejewski MaciejDodanie pliku
2024-04-25 12:00:13Ilość wydanych orzeczeń z podziałem na gminy w 2023- według liczby (pobierz.pdf).pdfAndrzejewski MaciejDodanie pliku
2024-04-25 11:59:26Ilość osób zaliczonych do osób niepełnosprawnych w 2023.pdfAndrzejewski MaciejDodanie pliku
2024-04-25 11:59:01Sprawozdania roczne dot. liczby wydanych orzeczeńAndrzejewski MaciejAktualizacja dokumentu
2024-04-25 11:58:39POWIAT SŁUPSKI - liczba wydanych kart parkingowych w 2023 (pobierz.pdf).pdfAndrzejewski MaciejDodanie pliku
2024-04-25 11:57:07POWIAT SŁUPSKI - liczba wydanych legitymacji w 2023 (pobierz.pdf).pdfAndrzejewski MaciejDodanie pliku
2024-04-25 11:56:31POWIAT SŁUPSKI - liczba wydanych orzeczeń na podstawie art. 5a w 2023 (pobierz.pdf).pdfAndrzejewski MaciejDodanie pliku
2024-04-25 11:55:42POWIAT SŁUPSKI - liczba wydanych orzeczeń wg przyczyn niepełnosprawności w 2023 - dot. osób przed 16 rokiem życia (pobierz.pdf).pdfAndrzejewski MaciejDodanie pliku
2024-04-25 11:54:30Sprawozdania roczne dot. liczby wydanych orzeczeńAndrzejewski MaciejAktualizacja dokumentu
2024-04-25 11:53:23POWIAT SŁUPSKI - liczba wydanych orzeczeń wg przyczyn niepełnosprawności w 2023 - dot. osób po 16 roku życia (pobierz.pdf).pdfAndrzejewski MaciejDodanie pliku
2024-04-25 11:52:13POWIAT SŁUPSKI - liczba wydanych orzeczeń wg przyczyn w 2023 (pobierz.pdf).pdfAndrzejewski MaciejDodanie pliku
2024-04-25 11:50:38POWIAT SŁUPSKI - liczba wydanych orzeczeń osoby przed 16 roku życia 2023 (pobierz.pdf).pdfAndrzejewski MaciejDodanie pliku
2024-04-25 11:49:30POWIAT SŁUPSKI - liczba wydanych orzeczeń osoby po 16 roku życia 2023 (pobierz.pdf).pdfAndrzejewski MaciejDodanie pliku
2024-04-25 11:47:41POWIAT SŁUPSKI - sposób załatwienia wniosków 2023 (pobierz.pdf).pdfAndrzejewski MaciejDodanie pliku
2024-04-25 11:46:49POWIAT SŁUPSKI - liczba i cel wniosków 2023 (pobierz.pdf).pdfAndrzejewski MaciejDodanie pliku