Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku

Historia zmian strony: Ulgi Karta Parkingowa

Data: Dokonujący zmian: Rodzaj zmiany:
2021-03-09 12:43:19Andrzejewski MaciejAktualizacja dokumentu
2016-12-29 09:06:27Andrzejewski MaciejAktualizacja dokumentu
2016-12-29 09:05:37Andrzejewski MaciejAktualizacja dokumentu
2015-09-15 08:12:17Andrzejewski MaciejAktualizacja dokumentu
2015-09-14 14:22:48Andrzejewski MaciejAktualizacja dokumentu
2015-09-14 14:20:59Andrzejewski MaciejAktualizacja dokumentu
2015-09-14 14:18:43Andrzejewski MaciejAktualizacja dokumentu
2015-09-14 14:12:20Andrzejewski MaciejAktualizacja dokumentu
2015-09-14 14:08:17Andrzejewski MaciejAktualizacja dokumentu
2015-09-14 14:05:28Andrzejewski MaciejAktualizacja dokumentu
2015-09-14 14:02:00Andrzejewski MaciejAktualizacja dokumentu
2015-09-14 13:57:22Andrzejewski MaciejAktualizacja dokumentu
2015-09-14 13:55:38Andrzejewski MaciejUtworzenie dokumentu