Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Elektroniczna Skrzynka Podawcza oparta jest na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP
Umożliwia ona przesyłanie do urzędów różnego rodzaju dokumentów w ersji elektronicznej, a także załatwianie wytypowanych spraw bez konieczności osobistego stawiennictwa w urzędzie, o ile przepisy obowiązujące nie stanowią inaczej.
Warunkiem przesyłania dokumentów za pośrednictwem platformy ePUAP jest posiadanie przez wnioskadwcę  konta na platformie ePUAP oraz dysponowanie jednym z następujących mechanizmów podpisu:

  • bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu,

  • profilem zaufanym ePUAPbędącym odpowiednikiem bezpiecznego podpisu elektronicznego, potwierdzającym tożsamość obywatela w systemie ePUAP.

Instrukcje korzystania z platformy ePUAP oraz uzyskania profilu zaufanego można znaleźć na stronie epuap.gov.pl 
W celu wysłania dokumentów za pośrednictwem usługi Elektroniczna Skrzynka Podawcza e-PUAP należy należy korzystać z formularza "pismo ogólne do urzędu"

 

UWAGI:

1. Do wypełnionego formularza możliwe jest dodanie załączników. System ePUAP wymusza ograniczenie wielkości wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego). Obecnie limit ten wynosi 3MB. System akceptuje załączniki zapisane w następujących formatach: 
a) DOC, DOCX, RTF, ODT
b) XLS, XLSX, ODS
c) CSV
d) TXT
e) SVG
f) GIF, TIF, BMP, JPG, PNG
g) PDF
h) ZIP

2. Dokument elektroniczny musi zostać podpisany ważnym, bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

3. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.