Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku
ROK BUDŻETOWY 2023 POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W SŁUPSKU

 

 

Sprawozdanie finansowe za 2022 rok / w trakcie opracowywania

Bilans jednostki za 2023 rok (pobierz pdf) 
Rachunek zysków i strat jednostki za 2023 rok (pobierz pdf)
Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2023 rok (pobierz pdf)
Informacja dodatkowa za 2023 rok (pobierz pdf)

 

Budżet na rok budżetowy 2023 po zmianach

na podstawie:
- Zarządzenia Prezydenta Miasta nr 63/BM/2023 z dnia 30.01.2023 r.,
- Zarządzenia Prezydenta Miasta nr 90/BM/2023 z dnia 03.02.2023 r.,
- Zarządzenia Prezydenta Miasta nr 159/BM/2023 z dnia 28.02.2023 r.,
- Zarządzenia Prezydenta Miasta nr 190/BM/2023 z dnia 15.03.2023 r.,
- Zarządzenia Prezydenta Miasta nr 244/BM/2023 z dnia 31.03.2023 r.
- Zarządzenia Prezydenta Miasta nr 369/BM/2023 z dnia 12.05.2023 r.
- Zarządzenia Prezydenta Miasta nr 413/BM/2023 z dnia 31.05.2023 r.
- Zarządzenia Prezydenta Miasta nr 488/BM/2023 z dnia 30.06.2023 r.
- Zarządzenia Prezydenta Miasta nr 546/BM/2023 z dnia 21.07.2023 r.
- Zarządzenia Prezydenta Miasta nr 644/BM/2023 z dnia 31.08.2023 r.
- Zarządzenia Prezydenta Miasta nr 663/BM/2023 z dnia 08.09.2023 r.
- Zarządzenia Prezydenta Miasta nr 722/BM/2023 z dnia 29.09.2023 r.
- Zarządzenia Prezydenta Miasta nr 760/BM/2023 z dnia 13.10.2023 r.
- Zarządzenia Prezydenta Miasta nr 813/BM/2023 z dnia 27.10.2023 r.
- Zarządzenia Prezydenta Miasta nr 851/BM/2023 z dnia 09.11.2023 r.
- Zarządzenia Prezydenta Miasta nr 874/BM/2023 z dnia 24.11.2023 r.
- Zarządzenia Prezydenta Miasta nr 929/BM/2023 z dnia 08.12.2023 r.
- Zarządzenia Prezydenta Miasta nr 982/BM/2023 z dnia 22.12.2023 r.

 

ZADANIA WŁASNE POWIATU

DOCHODY

L.p.

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan według uchwały budżetowej

1.

853

85321

0970

               Wpływy z różnych                        dodochdów       

100,00

Razem:

 

100,00


WYDATKI

L.p.

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan według uchwały budżetowej

1.

853

85321

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

200,00

2.

853

85321 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowniików 131.528,00

3.S

853 85321 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.606,00

4.

853 85321 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 22.005,00

5.

853 85321 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 2.174,00

6.

853

85321

4170

Wynagrodzenie bezosobowe

115.000,00

7.

853

85321

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

800,00

8.

853

85321

4260

Zakup energii

17.025,00

9.

853

85321

4280

Zakup usług zdrowotnych

600,00

10.

853

85321

4300

Zakup usług pozostałych

45.000,00

11. 853. 85321 4350 Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 3.321,00

12.

853

85321

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

1.500,00

13. 853 85321 4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 5.000,00

14.

853

85321

4400

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

46.985,00

15. 853 85321

4430

Różne opłaty i składki

875,00
16. 853 85321 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2.013,00

17. 853 85321 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600,00
18. 853 85321 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 22.560,00
19. 853 85321 4840 Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 4.200,00
20. 853 85321 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 4.419,00

Razem:

 

433.411,00

 

  ZADANIA ZLECONE POWIATU

DOCHODY

L.p.

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan według uchwały budżetowej

1.

853

85321

2110

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa       

1.597.217,00

Razem:

 

1.597.217,00


WYDATKI

L.p.

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan według uchwały budżetowej

1.

853

85321 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowniików 615.222,00

2.

853 85321 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 42.765,00

3.

853 85321 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 140.477,00

4.

853 85321 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 13.085,00
5. 853 85321 4170

Wynagrodzenia bezosobowe

227.380,00

6.

853

85321

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

24.070,00

7.

853

85321

4260

Zakup energii

16.700,00

8.

853

85321

4270

Zakup usług remontowych

3.600,00

9. 853 85321 4280

Zakup usług zdrowotnych

511,00

10.

853

85321

4300

Zakup usług pozostałych

491.500,00

11.

853

85321

4360

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych

3.500,00

12.

853

85321

4410

Podróże służbowe krajowe

0,00

13. 853 85321

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18.407,00

Razem:

 

1.597.217,00


 


 

Budżet na rok budżetowy 2023 

na podstawie Uchwały nr LIII/778/22 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28.12.2022 r.
 

ZADANIA WŁASNE POWIATU

DOCHODY

L.p.

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan według uchwały budżetowej

1.

853

85321

0970

               Wpływy z różnych                        dodochdów       

100,00

Razem:

 

100,00


WYDATKI

L.p.

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan według uchwały budżetowej

1.

853

85321

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

200,00

2.

853

85321 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowniików 113.508,00

3.S

853 85321 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.961,00

4.

853 85321 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 18.680,00

5.

853 85321 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 1.891,00

6.

853

85321

4170

Wynagrodzenie bezosobowe

115.000,00

7.

853

85321

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

800,00

8.

853

85321

4260

Zakup energii

18.000,00

9.

853

85321

4280

Zakup usług zdrowotnych

600,00

10.

853

85321

4300

Zakup usług pozostałych

45.000,00

11.

853

85321

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

1.500,00

12.

853

85321

4400

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

53.485,00

13. 853 85321 4410

Podróże służbowe krajowe

100,00
14. 853 85321

4430

Różne opłaty i składki

500,00
15. 853 85321 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2.013,00

Razem:

 

380.138,00

 

  ZADANIA ZLECONE POWIATU

DOCHODY

L.p.

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan według uchwały budżetowej

1.

853

85321

2110

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa       

1.440.000,00

Razem:

 

1.440.000,00


WYDATKI

L.p.

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan według uchwały budżetowej

1.

853

85321 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowniików 549.462,00

2.

853 85321 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 44.308,00

3.

853 85321 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 101.022,00

4.

853 85321 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 9.510,00
5. 853 85321 4170

Wynagrodzenia bezosobowe

180.380,00

6.

853

85321

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

39.081,00

7.

853

85321

4260

Zakup energii

35.000,00

8.

853

85321

4270

Zakup usług remontowych

3.600,00

9. 853 85321 4280

Zakup usług zdrowotnych

900,00

10.

853

85321

4300

Zakup usług pozostałych

457.350,00

11.

853

85321

4360

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych

3.500,00

12.

853

85321

4410

Podróże służbowe krajowe

400,00

13. 853 85321

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16.387,00

Razem:

 

1.440.000,00

 

Budżet Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku może ulegać zmianom w trakcie roku budżetowego 2023.

POWRÓT