Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku
PROTOKOŁY Z PRZEPROWADZONYCH ZEWNĘTRZNYCH KONTROLI W POWIATOWYM ZESPOLE
DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W SŁUPSKU

 

Protokół z kontroli przeprowadzonej przez pracowników Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku obejmującej zapisy §21, §24 oraz §25 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społcznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (j.t. Dz.U. 2015, poz. 1110). -> POBIERZ

 

POWRÓT