Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku
ROK BUDŻETOWY 2014 POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W SŁUPSKU

 

Tabela 1.  Zadanie własne powiat

L.p.

Dział

Rozdział

§

Plan według uchwały budżetowej

1.

853

85321

3020

560,00

2.

853

85321

4170

55.373,00

3.

853

85321

4210

3.000,00

4.

853

85321

4260

13.050,00

5.

853

85321

4270

3.000,00

6.

853

85321

4280

520,00

7.

853

85321

4300

131.475,00

8.

853

85321

4350

1.107,00

9.

853

85321

4370

5.000,00

10.

853

85321

4410

350,00

11.

853

85321

4430

1.130,00

12. 853 85321 4480

2.335,00

13. 853 85321 4700

500,00

Razem:

217.400,00

 

 

Tabela 2. Zadanie zlecone powiat

L.p.

Dział

Rozdział

§

Plan według uchwały budżetowej

1. 853 85321 4010

290.113,00

2. 853 85321 4040

24.408,00

3.

853

85321

4110

60.195,00

4.

853

85321

4120

3.900,00

5.

853

85321

4210

4.500,00

 6. 853 85321 4240

1.000,00

7.

853

85321

4260

15.150,00

8.

853

85321

4300

70.234,00

9.

853

85321

4350

2.500,00

10. 853 85321 4440

10.500,00

Razem:

480.000,00

 Tabela 3. Zadanie zlecone powiat

L.p.

Dział

Rozdział

§

Plan według uchwały budżetowej

1.

750

75011

4170

84.424,00

Razem:

84.424,00

 

Budżet Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku może ulegać zmianom w trakcie roku budżetowego 2014.

POWRÓT