Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku

Historia zmian strony: Ulgi Inne ulgi

Data: Dokonujący zmian: Rodzaj zmiany:
2021-03-09 12:55:41Andrzejewski MaciejAktualizacja dokumentu
2021-03-09 12:55:40Andrzejewski MaciejAktualizacja dokumentu
2018-03-20 10:18:05Andrzejewski MaciejAktualizacja dokumentu
2016-12-29 09:04:55Andrzejewski MaciejAktualizacja dokumentu
2015-09-15 11:15:30Andrzejewski MaciejAktualizacja dokumentu
2015-09-15 10:51:16Andrzejewski MaciejUtworzenie dokumentu