Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku

Historia zmian strony: Ulgi Wybory

Data: Dokonujący zmian: Rodzaj zmiany:
2021-03-09 12:54:48Andrzejewski MaciejAktualizacja dokumentu
2018-03-20 10:29:48Andrzejewski MaciejAktualizacja dokumentu
2016-12-29 09:27:44Andrzejewski MaciejAktualizacja dokumentu
2015-09-15 10:50:04Andrzejewski MaciejAktualizacja dokumentu
2015-09-15 09:37:05Andrzejewski MaciejAktualizacja dokumentu
2015-09-15 09:26:50Andrzejewski MaciejAktualizacja dokumentu
2015-09-15 08:36:24Andrzejewski MaciejUtworzenie dokumentu