Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku

Historia zmian strony: Ulgi Muzea

Data: Dokonujący zmian: Rodzaj zmiany:
2018-03-20 10:25:13Andrzejewski MaciejAktualizacja dokumentu
2018-03-20 10:25:12Andrzejewski MaciejAktualizacja dokumentu
2018-03-20 10:19:49Andrzejewski MaciejAktualizacja dokumentu
2016-12-29 09:08:05Andrzejewski MaciejAktualizacja dokumentu
2015-09-15 08:13:00Andrzejewski MaciejAktualizacja dokumentu
2015-09-14 13:38:41Andrzejewski MaciejAktualizacja dokumentu
2015-09-14 13:37:00Andrzejewski MaciejUtworzenie dokumentu