Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku

Witamy na stronach Biuletynu Informacji Publicznej
 Powiatowego Zespołu do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku

 

Na stronach Biuletynu oddajemy do państwa dyspozycji informacje o Zespole, a także dział wzory wniosków, z którego można pobrać niezbędne dokumenty służące do celów orzeczniczych oraz dział informacyjny dla osób niepełnosprawnych zawierający bezpośrednie linki do stron internetowych Miasta Słupska poświęconym osobom niepełnosprawnym.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA DNIA WOLNEGO OD PRACY

Zgodnie z zarządzeniem nr 3/2020 Przewodniczącej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku

informujemy, iż w dniu 24.12.2020 r.
Powiatowy Zespół do Spraw Orzakania o Niepełnopsrawności w Słupsku
z siedzibą przy ul. Poniatowskiego 4a 
będzie nieczynny

 


KOMUNIKAT 3
PRZEWODNICZĄCEJ POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W SŁUPSKU

Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku na podstawie:

 • ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, z przeciwdziałaniem i zwalczaniemCOVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020, poz. 374 ze zm.),
 • rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. 2020 r., poz. 433),
 • rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. 2020 r., poz. 491),
 • rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. 2020 r., poz. 534)

a także realizując kolejne zalecenia właściwych służb informuje:

1. Od dnia 11 maja 2020 r. wznawia wydawanie kart parkingowym osobom uprawnionym.

W związku z obowiązkiem osobistego złożenia wniosku należy umówić się telefonicznie na wizytę  tel. 59 842 69 63
Podczas wizyty w Zespole niezbędne jest stosowanie środków ochrony osobistej w postaci maseczek i rękawiczek jednorazowych oraz dezynfekcja rąk.
Przypominam iż druk wniosku podpisywany jest przez wnioskodawcę w obecności pracownika Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku.

Do wniosku należy bezwzględnie dołączyć:

 • aktualne zdjęcie w formacie jak do dowodu osobistego,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty za wydanie karty parkingowej,
 • kserokopię orzeczenia uprawniającego do wydania karty parkingowej (zapis w pkt. 9 orzeczenia – spełnia).

Nr konta do dokonywania wpłat:

77 1140 2118 0000 2177 8800 1003
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
76-200 Słupsk, ul. Poniatowskiego 4a 

W tytule należy wpisać:
"Opłata za wydanie karty parkingowej"
Imię, nazwisko i adres zameldowania osoby
dla której będzie wydawana karta parkingowa

 W przypadku placówki należy wpisać
"Opłata za wydanie karty parkingowej"
nr rejestracyjny, model i marka pojazdu placówki
na który będzie wystawiona karta parkingowa

2. Od dnia 12 maja 2020 r. przy głównym wejściu do siedziby Zespołu (od ul. Poniatowskiego) w godzinach od 9:00 do 14:00 od poniedziałku do piątku będzie wystawiana skrzynka na wnioski, do której będzie można wkładać wnioski o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej, odwołania od orzeczeń, uzupełnienia braków formalnych / dokumentacji medycznej oraz inne wnioski i pisma kierowane do Zespołu.
Przy skrzynce znajdować się będą również druki wniosków niezbędne do składania wniosków o wydanie orzeczeń i legitymacji.

Przewodnicząca Powiatowego Zespołu
do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

w Słupsku.

 


KOMUNIKAT 2
PRZEWODNICZĄCEJ POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W SŁUPSKU

 

Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku na podstawie:

 • ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
 • rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. 2020 r., poz. 433),
 • rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. 2020 r., poz. 491),
 • rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. 2020 r., poz. 534)

a także realizując kolejne zalecenia właściwych służb informuje:

1. Od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania wstrzymuje się bezpośrednią obsługę interesantów Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku w siedzibie jednostki.

2. Od dnia 30.03.2020 r. wznawia się posiedzenia składów orzekających z zastrzeżeniem orzekania bez udziału osób zainteresowanych na podstawie dołączonej dokumentacji medycznej o ile jest ona wystarczająca do wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

3. Informacje o terminach posiedzeń składów orzekających przekazywane będą za pomocą poczty polskiej i/lub telefonicznie w uzasadnionych przypadkach.

4. Wstrzymuje się przyjmowanie wniosków o wydanie karty parkingowej osób uprawnionych.

5. Wstrzymuje się wydawanie legitymacji osób niepełnosprawnych oraz kart parkingowych do odwołania. O nowym terminie osoby będą powiadamiane pisemnie lub telefonicznie.

6. Osoby zainteresowane chcący złożyć:

 • wnioski dotyczące orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
 • odwołania od orzeczeń,
 • wnioski o wydanie legitymacji osobom niepełnosprawnym,
 • uzupełnienie brakującej dokumentacji medycznej,
 • uzupełnianie braków formalnych we wnioskach

wykonywali obowiązek listownie za pośrednictwem poczty.
Uprasza się jednocześnie o podawanie dodatkowych informacji kontaktowychnr telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej.

7. Uzupełnienie brakującej dokumentacji medycznej może nastąpić za pośrednictwem poczty elektronicznej: pzdsoon@vp.pl lub platformy e-PUAP.

8. Wszystkie sprawy, zapytania i podania należy przedkładać za pośrednictwem poczty na adres: Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności ul. Poniatowskiego 4a, 76-200 Słupsk, pocztą elektroniczną: pzdsoon@vp.pl lub ePUAP (informacje dostępne pod adresem: bip.zoon.slupsk.pl)

9. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku będzie funkcjonował w godzinach dotychczasowych tj. 7:30 – 15:30.   Numery telefonów:  59 842 08 95,  59 842 69 63,  59 840 20 98

Mając na uwadze powstrzymanie rozprzestrzeniania się patogenu i ograniczenie ryzyka zakażenia koronawirusem dla zdrowia i bezpieczeństwa klientów i pracowników Zespołu proszę o zrozumienie trudnej sytuacji i wprowadzonych ograniczeń prosząc jednocześnie o zastosowanie się do powyższych zaleceń.

Z uszanowaniem
Przewodnicząca Powiatowego Zespołu
do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w Słupsku.


 

KOMUNIKAT
PRZEWODNICZĄCEJ POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W SŁUPSKU

 

Szanowni Państwo!

Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. 2020 r., poz. 433), a także realizując kolejne zalecenia właściwych służb informuje:

1. Od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania wstrzymuje się bezpośrednią obsługę interesantów Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku w siedzibie jednostki, w tym również posiedzenia składów orzekających.

2. Zaleca się, aby petenci którzy pragną złożyć:

 • wnioski dotyczące orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
 • odwołania od orzeczeń,
 • wnioski o wydanie legitymacji osobom niepełnosprawnym,
 • uzupełnienie brakującej dokumentacji medycznej,
 • uzupełniania braków formalnych we wnioskach

wykonywali obowiązek za pośrednictwem poczty.

3. Wstrzymuje się wydawanie legitymacji osób niepełnosprawnych oraz kart parkingowych do odwołania. O nowym terminie osoby będą powiadamiane pisemnie lub telefonicznie.

4. Odwołuję wszystkie składy posiedzeń w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Będą wyznaczone nowe terminy o których Państwa poinformujemy.

5. Wszystkie sprawy, zapytania i podania/wnioski należy przedkładać za pośrednictwem poczty na adres:

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności ul. Poniatowskiego 4a, 76-200 Słupsk, pocztą elektroniczną: pzdsoon@vp.pl lub ePUAP 

6. Informuję, że Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku będzie funkcjonował w godzinach dotychczasowych tj. 7:30 – 15:30.

Numery telefonów
59 842 08 95,  59 842 69 63,  59 840 20 98

 

Mając na uwadze powstrzymanie rozprzestrzeniania się patogenu i ograniczenie ryzyka zakażenia koronawirusem dla zdrowia i bezpieczeństwa klientów i pracowników Zespołu proszę o zrozumienie trudnej sytuacji i wprowadzonych ograniczeń prosząc jednocześnie o zastosowanie się do powyższych zaleceń.

Z uszanowaniem
Przewodnicząca Powiatowego Zespołu
do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w Słupsku.

 

 


KOMUNIKAT DOTYCZĄCY KORONAWIRUSA

W związku z epidemią koronawirusa, kierując się dobrem i bezpieczeństwem osób korzystających z usług Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku oraz pracowników tut. instytucji zachęcamy do ograniczenia korzystania z przestrzeni publicznej, w tym do odwoływania wizyt oraz rezygnacji z udziału w posiedzeniach składów orzekających, jeśli u Państwa występują jakiekolwiek objawy infekcji, przeziębienia ( katar, kaszel... ).

Prosimy o rozwagę i odpowiedzialne działania mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa.

W przypadku rezygnacji z udziału w posiedzeniu prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 59 842 69 63 lub 59 842 08 95

 

Zachęcamy również, aby osoby składające:

 • wnioski o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności – tj. wniosek, zaświadczenie lekarskie i ksero posiadanej dokumentacji medycznej,

 • wnioski o wydanie legitymacji wraz z załącznikami (zdjęcie, ksero orzeczenia),

 • wszelkiego typu podania, pisma i odwołania 

w związku z panują epidemią przesyłały je drogą pocztową na adres:

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Poniatowskiego 4a 
76 – 200 Słupsk.

Powyższe działania mają na celu ograniczenie możliwości rozprzestrzeniania się choroby COVID-19, wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (koronawirus)
 


 

Informujemy, iż od dnia 1 kwietnia 2019 roku
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania

o Niepełnosprawności w Słupsku
jest zlokalizowany w nowej siedzibie
przy ul. Poniatowskiego 4a na parterze budynku A.

Informacja i obsługa w nowej siedzibie Zespołu na ul. Poniatowskiego 4a znajduje się w pokoju nr 2.
Numery telefonów pozostają bez zmian.

Korespondencję od dnia 25 marca 2019 r. należy adresować pod nowy adres Zespołu:

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności w Słupsku
ul. Poniatowskiego 4a
76-200 Słupsk

Wiecej szczegółów kliknij tutaj
 

 


INFORMACJA DOTYCZĄCA SYMBOLU PRZYCZYNY NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 02-P

Informujemy, iż z dniem 23 pażdziernika 2018 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 13 pażdziernika 2018 r. ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych  z ubezpieczenia społecznego   w razie choroby i macierzyństwa, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1925), które wykonują wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 czerwca 2018 r. sygn. akt. SK 19/17 (Dz.U. z 2018 r., poz. 1241) i wprowadzają na poziomie ustawowym podstawę prawną do zamieszczania symbolu przyczyny niepełnosprawności w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności (art.2). W związku z powyższym od dnia 23 pażdziernika 2018 r. symbol przyczyny niepełnosprawności 02-P może być ponownie zamieszczany w orzeczeniach o stopniu niepełnosprawności w orzeczeniach wydanych po 23 pażdziernika 2018 r.

Ponadto  na podstawie art.5 ust.1  nowelizacji możliwe jest wystawienie zaświadczenia potwierdzającego, iż podstawę zaliczenia do stopnia niepełnosprawności, określonego w tym orzeczeniu, stanowiła choroba psychiczna określona symbolem przyczyny niepełnosprawności 02-P. Wniosek o wydanie podmiotowego zaświadczenia na druku Wn-ZPZ składa osoba niepełnosprawna, której dotyczy prawomocne orzeczenie w siedzibie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, który je wydał. W terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku zespół wydaje zaświadczenie na druku ZPZ.
Druk wniosku do pobrania w zakładce Wzory wniosków.

(na podstawie pisma nr BON-IV.5273.52.2018.MR z dnia 18.07.2018 r. Pana Michała Pelczarskiego Dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych)

 


INFORMACJA W SPRAWIE NIEZAMIESZCZANIA W ORZECZENIU O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI OD DNIA 27 CZERWCA  2018 R.
SYMBOLU PRZYCZYNY NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 02-P

W dniu 27 czerwca 2018 r. wszedł w życie wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 czerwca 2018 r. sygn. akt. SK 19/17 (Dz.U. z 2018 r., poz. 1241), na podstawie którego powiatowe oraz wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności utraciły prawo do wpisywania w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności symbolu przyczyny niepełnosprawności "02-P - choroby psychiczne".
Powyższe oznacza, iż od dnia 27 czerwca 2018 r. obowiązuje bewzględny zakaz zamieszczania symbolu przyczyny niepełnosprawności "02-P " w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności, wydawanym osobom powyżej 16 roku życia.
Żaden zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności zarówno powiatowy/miejski jak i wojewódzki oraz sąd pracy i ubezpieczeń społecznych nie może zatem od tej daty wydać orzeczenia o stopniu niepełnosprawności z oznaczonym symbolem przyczyny niepełnosprawności "02-P"
Konsekwencją przedmiotowego wyroku jest brak możliwości wpisania symbolu przyczyny niepełnosprawności "02-P" również na żądanie/wniosek osoby orzekanej.
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności nie posiadają także prawa do wydawania żadnych zaświadczeń wskazujących na występowanie u osoby posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane od dnia 27 czerwca 2018 schorzeń oznaczonych symbolem "02-P".
Przewiduje się, iż sytuacja powyższa potrwa do czasu wprowadzenia w życie nowych przepisów prawa, które uregulują kwestie wydawania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności z oznaczonym symbolem "02-P" zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 czerwca 2018 r.

(na podstawie pisma nr BON-IV.5273.36.2018.MR z dnia 18.07.2018 r. Pana Michała Pelczarskiego Dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych)

 


 LEGYTMACJE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Z dniem 1 września 2017 r. wchodzą w życie przepisy rozporządzenia MInistra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 2017 r. poz. 1541). Jest to ostatni etap zmian w zakresie wydawania legitymacji dokumentujących niepełnosprawność albo stopień niepełnosprawności, zapoczątkowany z dniem 1 sierpnia 2017 r. nowelizacją ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 20146, ze zm.)

W związku z powyższym prosimy o zapoznie się z informacjami zawartymi w zakładce Legitymacja osoby niepełnosprawnej. lub o kontakt telefoniczny z Zespołem.
Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej oraz wzór wypełniania wniosku dostępny w zakładce Wzory wniosków


UWAGA. 
W związku z przewidywanym 1 miesięcznym okresem oczekiwania na odbiór Legitymacji Osoby Niepełnosprawnej po złożeniu wniosku poniżej przedstawiamy informacje dotyczące stanowiska Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa na temat korzystania z ulg i uprawnień przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego PKP i PKS na podstawie orzeczeń wydanych przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

PRAWO DO KORZYSTANIA Z ULG NA PRZEJAZDY ŚRODKAMI PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO (PKP, PKS) NA PODSTAWIE ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI LUB ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
(na podstawie pisma BON-IV.5273.37.2017.MR z dnia 23 października 2017 r.)

W świetle wyjaśnień Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18 października 2017 r. (nr pisma DBI.3.054.6.2017.RS)  zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U z 2017 r., poz. 810) dokumentami poświadczającymi uprawnienia osób niepełnosprawnych do korzystania z ulg przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego (PKP, PKS) są odpowiednio dokumenty wyszczególnione w §3, §6 i §7 w/w rozporządzenia. Każdy z tych dokumentów, niezależnie od siebie, uprawnia osobę niepełnosprawną do korzystania z ulg przejazdowych.
W przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności nie jest konieczne posiadanie również legitymacji, o której mowa w §3 ust. 1 pkt 2) ppkt a) i b) oraz §6 ust. 1 pkt 11.
Orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności dokumentuje status osoby jako osoby niepełnosprawnej, natomiast legitymacja jest dokumentem potwierdzającym wydanie przedmiotowego orzeczenia.

Ponadto przypominamy, iż legitymacje wydane do dnia 31 sierpnia 2017 r. zachowują swoją ważność na czas w nich określony i nie ma konieczności wymiany ich na nową legitymację według obowiązującego od 1 września 2017 r. nowego wzoru legitymacji.


KARTY PARKINGOWE

W związku z ustawą z dnia 23 października 2013 r. o zmienie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz 1446) z dniam 1 lipca 2014 r. organem właściwym do wydawanie kart parkingowych stał się przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

W związku z powyższym osoby zameldowane na terenie Miasta Słupska i Powiatu Słupskiego ubiegające się o wydanie karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych oraz placówki winny składać stosowne wnioski do tutejszego Zespołu.

Szczegółowe informacje w zakładce Karty parkingowe oraz w siedzibie Zespołu przy ul. Stefana Jaracza 5.

 


INFORMACJA DLA OSÓB Z POWIATU BYTOWSKIEGO

Informujemy, iż z dniem 01.10.2011 r. został powołany Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bytowie. 

W związku z powyższym osoby zainteresowane z Powiatu Bytowskiego powinny składać wnioski w wyżej wymienionym Zespole.

Adres korespondencji:
Powiatowy Zespół do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności 
77-100 Bytów, ul. Miła 26
tel. 59-822-80-68, 59-822-80-79 

 


W związku z wejściem w życie z dniem 01.01.2010 r. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. Nr 224, poz. 1803) informujemy, że:

wnioski o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności należy składać nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia. Wnioski składane przed terminem podanym wyżej nie będą przyjmowane;

legitymacje osób niepełnosprawnych wydawane są wyłącznie na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydanego przez Powiatowy / Miejski / Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.