Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku

Witamy na stronach Biuletynu Informacji Publicznej
 Powiatowego Zespołu do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku

 

Na stronach Biuletynu oddajemy do państwa dyspozycji informacje o Zespole, a także dział wzory wniosków, z którego można pobrać niezbędne dokumenty służące do celów orzeczniczych oraz dział informacyjny dla osób niepełnosprawnych zawierający ogólne informacje dotyczące ulg i uprawnień osób niepełnosprawnych.


 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku
 


 

SŁUPSK UKRAINIE

 

Zbiorcze wiadomości dotyczące pomocy Obywatelom i uchodźcom z Ukrainy
ze strony słupskiego samorządu, wolontariuszy, środowiska ukraińskiego
mieszkającego w naszym mieście oraz mieszkańców.

 

Szanowni Państwo, utworzono nową stronę informacyjną  https://pomoc.inspiruj.org/ , na której znajdują się wszystkie informacje dotyczące form wsparcia oferowanych na terenie Słupska w związku z sytuacją w Ukrainie. Znajdują się tam dedykowane zakładki odnośnie zbiórek, porad prawnych, pomocy medycznej i psychologicznej, zajęć integracyjnych, form pomocy zwierzętom oraz wiele innych. 

 

 

 

 


COVID-19

Szanowni Państwo!

od dnia 28 lutego 2022 r.
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku

wznawia bezpośrednią obsługę wnioskodawców
w godzinach:

9.00 - 14.00

od poniedziałku do piątku

Podczas wizyty w Zespole niezbędne jest stosowanie środków ochrony osobistej w postaci maseczek oraz dezynfekcji rąk.
Limit osób oczekujących w poczekalni:
3.
Przy głównym wejściu do siedziby Zespołu (od ul. Poniatowskiego) w godzinach od 7:30 do 15:00 od poniedziałku do piątku
nadal będzie wystawiana skrzynka na wnioski na dotychczasowych zasadach.

 


W celu zapozania się ze szczegółami ograniczeń, bieżącą działalnością Zespołu oraz możiwymi formami składania wniosków zapraszamy do zakładki KOMUNIKATY COVID-19 lub kontakt telefoniczny.

 


ZMIANA SPOSOBU SKŁADANIA WNIOSKU O WYDANIE KARTY PARKINGOWEJ

W związku z wejściem z dniem 1 lipca 2021 r. rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 10 czerwca 2021r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz.U. 2021, poz. 1123 od dnia 1 lipca 2021 r. do upływu  90 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemi wywołanego wirusem SARS-CoV-2 zniesiony został obowiązek osobistego składania wniosku o wydanie karty parkingowej. Wniosek można składać listownie za pośrednictwem poczty. 

Uwaga! Wniosek musi być podpisany przez ososbę uprawnioną (pole 27.) i musi zawierać wzrór podpisu o ile nie ma wykluczeń (pole 57.)

Wniosek o wydanie karty parkingowej obowiązujący od 1 lipca 2021 r.    pobierz w formacie .pdf

 


NOWA SIEDZIBA POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W SŁUPSKU

Informujemy, iż od dnia 1 kwietnia 2019 roku
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania

o Niepełnosprawności w Słupsku
jest zlokalizowany w nowej siedzibie
przy ul. Poniatowskiego 4a na parterze budynku A.

Informacja i obsługa w nowej siedzibie Zespołu na ul. Poniatowskiego 4a znajduje się w pokoju nr 2.
Numery telefonów pozostają bez zmian.

Korespondencję od dnia 25 marca 2019 r. należy adresować pod nowy adres Zespołu:

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności w Słupsku
ul. Poniatowskiego 4a
76-200 Słupsk

Wiecej szczegółów kliknij tutaj
 

 


 

 LEGYTMACJE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Z dniem 1 września 2017 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia MInistra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 2017 r. poz. 1541). Jest to ostatni etap zmian w zakresie wydawania legitymacji dokumentujących niepełnosprawność albo stopień niepełnosprawności, zapoczątkowany z dniem 1 sierpnia 2017 r. nowelizacją ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 20146, ze zm.)

W związku z powyższym prosimy o zapoznie się z informacjami zawartymi w zakładce Legitymacja osoby niepełnosprawnej. lub o kontakt telefoniczny z Zespołem.
Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej oraz wzór wypełniania wniosku dostępny w zakładce Wzory wniosków


W związku z wejściem w życie z dniem 01.01.2010 r. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. Nr 224, poz. 1803) informujemy, że:
legitymacje osób niepełnosprawnych wydawane są wyłącznie na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydanego przez Powiatowy / Miejski / Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. 


 

KARTY PARKINGOWE

W związku z ustawą z dnia 23 października 2013 r. o zmienie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz 1446) z dniam 1 lipca 2014 r. organem właściwym do wydawanie kart parkingowych stał się przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

W związku z powyższym osoby zameldowane na terenie Miasta Słupska i Powiatu Słupskiego ubiegające się o wydanie karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych oraz placówki winny składać stosowne wnioski do tutejszego Zespołu.

Szczegółowe informacje w zakładce Karty parkingowe oraz w siedzibie Zespołu przy ul. Poniatowskiego 4a.

 


INFORMACJA DLA OSÓB Z POWIATU BYTOWSKIEGO

Informujemy, iż z dniem 01.10.2011 r. został powołany Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bytowie. 

W związku z powyższym osoby zainteresowane z Powiatu Bytowskiego powinny składać wnioski w wyżej wymienionym Zespole.

Adres korespondencji:
Powiatowy Zespół do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności 
77-100 Bytów, ul. Miła 26
tel. 59-822-80-68, 59-822-80-79