Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku

Historia zmian strony: Ulgi Ośrodki pomocy społecznej

Data: Dokonujący zmian: Rodzaj zmiany:
2021-03-09 12:41:49Andrzejewski MaciejAktualizacja dokumentu
2020-02-18 11:42:47Andrzejewski MaciejAktualizacja dokumentu
2018-03-20 10:26:05Andrzejewski MaciejAktualizacja dokumentu
2015-09-15 08:13:51Andrzejewski MaciejAktualizacja dokumentu
2015-09-14 13:43:36Andrzejewski MaciejAktualizacja dokumentu
2015-09-14 11:53:44Andrzejewski MaciejAktualizacja dokumentu
2015-09-14 11:51:21Andrzejewski MaciejUtworzenie dokumentu