Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku

Historia zmian strony: Terminy składania wniosków

Data: Dokonujący zmian: Rodzaj zmiany:
2021-03-10 14:14:43Andrzejewski MaciejAktualizacja dokumentu
2021-03-10 14:12:19Andrzejewski MaciejAktualizacja dokumentu
2021-03-10 14:09:51Andrzejewski MaciejAktualizacja dokumentu
2021-03-10 14:06:39Andrzejewski MaciejAktualizacja dokumentu
2021-03-10 13:52:09Andrzejewski MaciejAktualizacja dokumentu
2021-03-10 13:49:26Andrzejewski MaciejAktualizacja dokumentu
2021-03-10 13:16:32Andrzejewski MaciejAktualizacja dokumentu
2021-03-10 13:10:21Andrzejewski MaciejAktualizacja dokumentu
2021-03-10 13:04:49Andrzejewski MaciejAktualizacja dokumentu
2021-03-10 13:03:52Andrzejewski MaciejUtworzenie dokumentu