Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku

Historia zmian strony: Deklaracja dostępności

Data: Dokonujący zmian: Rodzaj zmiany:
2021-03-11 09:46:39Andrzejewski MaciejAktualizacja dokumentu
2021-03-11 09:46:06Andrzejewski MaciejAktualizacja dokumentu
2020-05-19 13:57:39Andrzejewski MaciejAktualizacja dokumentu
2020-05-19 13:54:49Andrzejewski MaciejUtworzenie dokumentu