Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku

Historia zmian strony: Nowa siedziba

Data: Dokonujący zmian: Rodzaj zmiany:
2021-03-09 10:36:19Andrzejewski MaciejAktualizacja dokumentu
2019-04-04 10:41:57Andrzejewski MaciejAktualizacja dokumentu
2019-04-04 10:41:50Andrzejewski MaciejAktualizacja dokumentu
2019-03-11 13:23:00Andrzejewski MaciejAktualizacja dokumentu
2019-03-11 13:07:24Andrzejewski MaciejAktualizacja dokumentu
2019-03-11 13:03:52Andrzejewski MaciejAktualizacja dokumentu
2019-03-11 12:47:51Andrzejewski MaciejAktualizacja dokumentu
2019-03-11 12:43:55Andrzejewski MaciejAktualizacja dokumentu
2019-03-11 12:22:12Andrzejewski MaciejAktualizacja dokumentu
2019-03-11 12:21:21Andrzejewski MaciejAktualizacja dokumentu
2019-03-11 12:20:43Andrzejewski MaciejUtworzenie dokumentu