Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku

Historia zmian strony: Podstawa Prawna Działania

Data: Dokonujący zmian: Rodzaj zmiany:
2021-03-09 10:37:50Andrzejewski MaciejAktualizacja dokumentu
2019-01-09 17:27:03Andrzejewski MaciejAktualizacja dokumentu
2016-12-22 10:29:00Andrzejewski MaciejAktualizacja dokumentu
2015-06-24 14:19:33Andrzejewski MaciejAktualizacja dokumentu