Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku

Historia zmian strony: Plany postępowań o zamówienie publiczne

Data: Dokonujący zmian: Rodzaj zmiany:
2023-01-05 10:49:11Andrzejewski MaciejAktualizacja dokumentu
2022-01-14 11:10:39Andrzejewski MaciejAktualizacja dokumentu
2021-01-21 12:10:08Andrzejewski MaciejAktualizacja dokumentu
2020-01-14 08:51:08Andrzejewski MaciejAktualizacja dokumentu
2019-01-09 17:00:47Andrzejewski MaciejAktualizacja dokumentu
2019-01-09 17:00:31Andrzejewski MaciejAktualizacja dokumentu
2018-02-19 08:59:13Andrzejewski MaciejAktualizacja dokumentu
2018-02-19 08:56:54Andrzejewski MaciejAktualizacja dokumentu
2018-02-19 08:54:31Andrzejewski MaciejAktualizacja dokumentu
2018-02-19 08:50:37Andrzejewski MaciejUtworzenie dokumentu