Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku

Historia zmian strony: Dla osób niepełnosprawnych

Data: Dokonujący zmian: Rodzaj zmiany:
2015-09-15 12:57:02Andrzejewski MaciejAktualizacja dokumentu
2015-09-15 12:57:01Andrzejewski MaciejUtworzenie dokumentu