Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku

Wydruk z serwisu BIP, dn.
BUDŻET POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI  W SŁUPSKU

 

aktualny rok budżetowy

poprzednie lata

 

 

REJESTR UMÓW I ZAKUPÓW REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W SŁUPSKU

 

Rejestr umów i zakupów od 2023 roku

Rejestr umów i zakupów do 2022 roku