Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku

Wydruk z serwisu BIP, dn.
OGŁOSZENIA O NABORZE NA WOLNE STANOWSIKO PRACY 
W POWIATOWYM ZESPOLE DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W SŁUPSKU

 

AKTUALNE OGŁOSZENIA

ARCHIWUM OGŁOSZEŃ