Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku
JAK WYPEŁNIĆ OŚWIADCZENIE O CELU ZŁOŻENIA WNIOSKU DOTYCZĄCEGO KARTY PARKINGOWEJ

 

Kogo dotyczy oświadczenie o celu złożenia wniosku

Oświadczenie składają osoby ubiegające sie o kartę parkingową na podstawie nowych przepisów, posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień wydane przed 1 lipca 2014 roku na podstawie, którego osoba mogła ubiegać się o kartę parkingową a które na podstawie nowych przepisów nie uprawnia do wydania karty parkingowej tj.

  1. osoby posiadające orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wzgledu na schorzenia określone symbolami niepełnosprawności 04-O lub/i 05-R lub/i 10-N wydane przed 1 lipca 2014 r. posiadające pozytywny zapis w pkt. 9 wskazań orzeczenia,
  2. osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności ze wzgledu na schorzenia inne niż określone symbolami niepełnosprawności  04-O lub/i 05-R lub/i 10-N wydane przed 1 lipca 2014 r. posiadające pozytywny zapis w pkt. 9 wskazań orzeczenia,
  3. osoby posiadające orzeczenia zaliczającego do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności nie posiadające zapisu symboli niepełnosprawności zgodnie z obowiązującą monenklaturą tj. 01-U, 02-P, 03-L, 04-O, 05-R, 06-E, 07-S, 08-T, 09-M, 10-N, 11-I, 12-C

 

Wzór oświadczenia

Wzór oświadczenia do orzeczenia do karty

POWRÓT DO WZORÓW WNIOSKÓW