Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku

Wydruk z serwisu BIP, dn.
OGŁOSZENIA O PRZETARGACH POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W SŁUPSKU
  1. Ogłoszenia o przetargach.
  2. Ogłoszenia o wynikach przetargów.
  3. Archiwum ogłoszeń.
  4. Plany postępowań o udzielenie zamówienia publicznego