146993 Wyświetleń

    MENU GŁÓWNE   

   MENU TEMATYCZNE   

Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowego Zespołu
do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku

naglowek nowy

www.bip.gov.pl

REJESTR ZMIAN

STRONA GŁÓWNA

REDAKCJA BIPWzór wypełniania wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
dla osoby ubezwłasnowolnionej
(dotyczy osób powyżej 16 roku życia)


Praktyczne wskazówki dotyczące wypełniania wniosku:

a) wniosek należy wypełnić drukowanymi literami,
b) należy wypełnić wszystkie pola z danymi osobowymi osoby, której dotyczy wniosek, (koniecznie podać rodzaj i numer dokumentu tożsamości),
c) należy wypełnić wszystkie pola z danymi osobowymi przedstawiciela ustawowego osoby ubezwłasnowolnionej,
d) należy zaznaczyć cel(e) składanego wniosku,
e) należy wypełnić/zaznaczyć punkty dotyczące uzasadnienia wniosku oraz oświadczenia,
f) wniosek należy podpisać (przez przedstawiciela ustawowego),
g) wniosek należy złożyć w oryginale,
h) do wniosku nalezy dołączyć zaświadczenie lekarskie (w oryginale) wypełnione przez lekarza,
i) do wniosku należy dołączyć posiadaną dokumentację medyczną (kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem); w przypadku kolejnych wniosków należy dołączyć tylko dokumentację wcześniej nie załączoną,
j) do wniosku należy załączyć dokumenty potwierdzające ubezwłasnowolnienie i wskazanie opiekuna prawnego.

 13 Wniosek o ustalenie stopnia - ubezw-1.jpg

13 Wniosek o ustalenie stopnia - ubezw-2.jpg 

POWRÓT DO POPRZEDNIEJ STRONY                                               POWRÓT DO WZORÓW WNIOSKÓW


Wersja do druku


Liczba odsłon:  24369

Treść wytworzył(a): Maciej Andrzejewski, 0000-00-00 00:00:00

Treść wprowadził(a):  Maciej Andrzejewski, 2014-04-28 12:25:58

Poprzednia wersja dokumentu z dnia:  2013-10-08 10:53:18

Powiatowy Zespół
do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności
w Słupsku

ul. Stefana Jaracza 5
76-200 Słupsk

tel. 59 8420895
tel. 59 8426963

e-mail: pzdsoon@vp.pl

 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP

Obsługa interesantów
w pokoju nr 11

pn     7.30-15.30
wt     9.00-14.00
śr      9.00-14.00
czw   9.00-14.00
pt      9.00-14.00

           na skróty           

KARTA PARKINGOWA

WZORY WNIOSKÓW

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności

Zaświadczenie lekarskie

Wniosek o wydanie orzeczenia do ulg i uprawnień (art 5a ust.)

Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej (po 16 r.ż.)

Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepelnosprawnej
(przed 16 r.ż.)