146171 Wyświetleń

    MENU GŁÓWNE   

   MENU TEMATYCZNE   

Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowego Zespołu
do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku

naglowek nowy

www.bip.gov.pl

REJESTR ZMIAN

Druki dokumentów wymaganych do przedłożenia
w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności w Słupsku
 


 

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
(dotyczy osób po 16 roku życia)  
pobierz w formacie .doc, .pdf                 wzór wypełniania wniosku

Wniosek o ponowne ustalenie (przedłużenie) stopnia niepełnosprawności należy składać nie wcześniej niz 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia. 


Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności
(dotyczy osób przed 16 rokiem życia)
 
pobierz w formacie .doc, .pdf                          wzór wypełniania wniosku              

Wniosek o ponowne ustalenie (przedłużenie) niepełnosprawności należy składać nie wcześniej niz 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia. 


Zaświadczenie lekarskie  
pobierz w formacie .doc, .pdf 

Zaświadczenie lekarskie nalezy złożyć wraz z wnioskiem do tut. Zespołu w ciągu 30 dni od dnia wystawienia przez lekarza.

 

Wniosek o wydanie orzeczenia do ulg i uprawnień 
(na podstawie orzeczeń innych organów orzeczniczych)
pobierz w formacie .doc, .pdf                            wzór wypełniania wniosku

Wniosek o ponowne ustalenie (przedłużenie) wskazań do ulg i uprawnień należy składać nie wcześniej niz 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia. 


Oświadczenie o celu złożenia wniosku o wydaniu orzeczenia
(do karty parkingowej) 
pobierz w formacie .doc, .pdf                            wzór wypełniania wniosku

Oświadczenie wypełniają osoby, które posiadają ważne orzeczenie wydane przed 1 lipca 2014 r. z zapisem "tak" w pkt 9 wskazań a wniosek składają tylko i wyłacznie celem ponownego określenia czy spełnione są przesłanki do wydania karty parkigowej zgodnie z obowiązującymi od 1 lipca 2014 r. przepisami. 

 


 

Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawności
(dotyczy osób po 16 roku życia)
 
pobierz w formacie .doc, .pdf                       wzór wypełniania wniosku


Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawności
(dotyczy osób przed 16 rokiem życia)
 
pobierz w formacie .doc, .pdf                wzór wypełniania wniosku


Legitymacje osób niepełnosprawnych wydawane są wyłącznie na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydanego przez Powiatowy / Miejski / Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. 

Wniosek o wydanie legitymacji można złożyć po uprawomocnieniu się orzeczenia, tj.: 
14 dni od dnia odbioru orzeczenia wydanego przez Powiatowy lub Miejski Zespół  do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności;
30 dni od dnia odbioru orzeczenia wydanego przez Wojewodzki Zespół do Spraw Orzekania 
o Niepełnosprawności lub wyroku Sądu. 

Wniosek o wydanie karty parkingowej

pobierz w formacie .pdf                                     wzór wypełniania wniosku


Przed wypełnieniem wniosku o wydanie karty parkingowej należy zapoznac się z informacjami z zakładki karta parkingowa i skontaktować się z pracownikami tut. Zespołu celem ustalenia procedury wydawania kart parkingowych.

 

 


 

Wyżej wymienione dokumenty należy składać w oryginale!!

W miarę możliwości prosimy o drukowanie dokumentów 
w formacie A4 na obu stronach. 


Wersja do druku


Liczba odsłon:  69520

Treść wytworzył(a): Maciej Andrzejewski, 2009-07-20 00:00:00

Treść wprowadził(a):  Maciej Andrzejewski, 2014-08-05 11:29:36

Poprzednia wersja dokumentu z dnia:  2014-08-05 10:49:38

STRONA GŁÓWNA

REDAKCJA BIPPowiatowy Zespół
do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności
w Słupsku

ul. Stefana Jaracza 5
76-200 Słupsk

tel. 59 8420895
tel. 59 8426963

e-mail: pzdsoon@vp.pl

 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP

Obsługa interesantów
w pokoju nr 11

pn     7.30-15.30
wt     9.00-14.00
śr      9.00-14.00
czw   9.00-14.00
pt      9.00-14.00

           na skróty           

KARTA PARKINGOWA

WZORY WNIOSKÓW

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności

Zaświadczenie lekarskie

Wniosek o wydanie orzeczenia do ulg i uprawnień (art 5a ust.)

Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej (po 16 r.ż.)

Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepelnosprawnej
(przed 16 r.ż.)